Jäsenedut

Tieteentekijöiden liiton jäsenenä saat seuraavat jäsenpalvelut ja -edut:

Oikeudellinen neuvonta

Jäsenten palvelussuhteeseen liittyvissä ongelmissa apu löytyy useimmiten kääntymällä luottamusmiehen tai liiton toimiston puoleen.

Jäsenten oikeudellisen palvelun takaamiseksi liitto on solminut Eversheds Asianajotoimisto Oy:n (entinen Juridia Bützow Oy) kanssa yhteistyösopimuksen.

Oikeudellista neuvontaa palvelussuhdeasioissa antaa liiton lakimies, joka voi ohjata jäsenen Evershedsille tapauskohtaisesti.

Yksityiselämään kuuluvissa oikeudellisissa asioissa jäsenet voivat soittaa suoraan Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:n lakimiehille alla oleviin neuvontanumeroihin ma - pe klo 10-16.

Helsinki 
010 6841 400
Hämeenlinna  
010 6841 401
Jyväskylä    
010 6841 402
Tampere    
010 6841 403
Turku    
010 6841 404


Yksityiselämäneuvonnan piiriin kuuluvia asioita ovat mm.:

  • perintö-, testamentti- ja jakoasiat;
  • perheoikeudelliset asiat kuten avioehtosopimukset, avioero, ositus, elatusapu;
  • avoparien oikeudelliset asiat kuten yhteisomistuksen purkaminen;
  • perintö- ja lahjaverotus;
  • huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, asuntokaupat;
  • vahingonkorvausasiat.


Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka lakimies selvittää puhelimitse ilman perehtymistä asiakirjoihin. Neuvonta ei koske asiakirjojen laatimista.

Vakuutusedut

Vapaa-ajan tapaturma ja matkustajavakuutus

Tieteentekijöiden liitto on ottanut  jäsenilleen OP Vakuutuksesta vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen.

Tapaturmavakuutuksessa vakuutettuja ovat liiton alle 68-vuotiaat jäsenet , joilla on väestötietolain mukainen kotipaikka Suomessa.  Tapaturmavakuutus antaa vakuutusturvaa hoitokulujen, pysyvän haitan ja kuoleman varalta. Vakuutus on voimassa vapaa-aikana. Jäsenillä, joilla ei ole työsuhdetta ja jotka eivät ansiotarkoituksessa harjoita yritystoimintaa, vakuutus on voimassa kokopäiväisesti (esim. apurahatutkijat). Eläkeläisjäsenillä vakuutus ei ole voimassa.

Liiton jäsenilleen ottama matkustajavakuutus antaa turvaa matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta. Matkustajavakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla. Suomessa vakuutukset ovat voimassa vapaa-ajan matkoilla, jotka tehdään suoraan linnuntietä mitattuna vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta ja vapaa-ajan asunnosta.

Jäsenillä, joilla ei ole työsuhdetta ja jotka eivät ansiotarkoituksessa harjoita yritystoimintaa, vakuutus on matkoilla voimassa kokopäiväisesti (esim. apurahatutkijat). Vakuutettuja ovat liiton alle 68-vuotiaat jäsenet, jotka asuvat vakinaisesti Suomessa ja joilla on voimassa oleva Kela-kortti. Myös jäsenen mukana matkustavat alle 15-vuotiaat perheenjäsenet ja lastenlapset ovat vakuutettuja. Eläkeläisjäsenillä vakuutus ei ole voimassa.

Matkustajavakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta. Vakuutus on voimassa alle kolmen kuukauden pituisilla matkoilla.

Tapaturma- ja matkustajavakuutuksen piiriin eivät kuulu alle 68-vuotiaat vanhuus-, työkyvyttömyys-, ja työttömyyseläkkeellä olevat jäsenet. Alle 68-vuotiaat osa-aikaeläkkeellä, kuntoutustuella tai tilapäisesti työttöminä olevat jäsenet ovat vakuutettuja. Vakuutus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana jäsen jää eläkkeelle.

Jäsenkortit (voimassa 2017-2018) toimivat myös vakuutuskortteina. Jos korttisi on kadonnut, ota yhteyttä liiton jäsensihteeri Marsa Nyqvist-Hämäläiseen puh. 0207 589 615, marsa.nyqvist(at)tieteentekijoidenliitto.fi

Viisumihakemusta varten tarvittavan todistuksen matkustajavakuutuksesta voi tilata OP Vakuutuksesta.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Liitto on sopinut OP Vakuutuksen kanssa ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Vakuutus korvaa palvelussuhteessa syntyneissä oikeus- ja erimielisyystapauksissa lakimiespalveluista ja oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset vuosittain tarkistettavaan euromäärään saakka. Vakuutukseen liittyy omavastuuosuus.

Ole ensin yhteydessä liiton toimistoon. Vakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on Tieteentekijöiden liiton kirjallinen suostumus vakuutuksen käyttämiseen.

Järjestövakuutus

Liitto on ottanut OP Vakuutuksen Järjestövakuutuksen. Se antaa jäsenille turvaa järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Vakuutettuun järjestötoimintaan kuuluvat esimerkiksi liiton toimielinten kokoukset, paikallisyhdistysten kokoukset, koulutustilaisuudet, seminaarit jne. Matkavakuutus koostuu matkustaja-, matkatavara- sekä matkavastuu- ja oikeusturvavakuutuksista.   

Muut vakuutukset

OP Vakuutuksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan jäsen saa alennusta ottamistaan kodin ja perheen Mittaturvavakuutuksiin sekä yksityiskäyttöisiin henkilö-, paketti- ja matkailuauton sekä matkailuperävaunun vapaaehtoisiin autovakuutuksiin.

OP Vakuutuksen palvelunumerosta 0303 0303 saat henkilökohtaista palvelua vakuutus- ja korvausasioissa ma-pe klo 8-18. Lisätietoa liiton vakuutuksista myös verkkosivuilta Pohjola Tieteentekijöiden liiton vakuutukset.

Acatiimi-lehti

Tieteentekijöiden liiton jäsenet saavat jäsenetuna Acatiimi-lehden.

Acatiimi on Tieteentekijöiden liiton, Professoriliiton ja Yliopistojen opetusalan liiton YLL:n jäsen- ja sidosryhmälehti. Lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa ja sen painosmäärä on 12 200 kappaletta.

Lehden verkkoversio löytyy osoitteesta www.acatiimi.fi

Teboilin kesäkampanja

jäsenkortilla saa korotettua alennusta: 2,5 senttiä bensiinistä ja dieselöljystä per litra (normaali alennus 2,1 snt). Lisäksi jäsenkortilla saa alennusta voiteluaineista 10 % (alle 10 litran astiat), 5 % pesuista, 5 % autokemikaaleista ja 5 % nestekaasutäytöstä. Kampanja-aika on 1.6.- 31.7.2017.

Uutena jäsenetuna lounasetu: lounas koko heinäkuun ajan -20 % jäsenkortilla.

www.teboil.fi

Akavalaiset jäsenedut

Akavan kautta jäsenet saavat monien muiden etujen lisäksi mm. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:n palvelut sekä A-lomat ry:n palvelut.

Akavan jäsenet saavat Naantalin kylpylässä ja Ruissalon kylpylässä 15 % alennuksen päivänmajoitushinnasta. Tarjous on voimassa joka päivä 31.12.2017 saakka. Huoneita on rajoitettu määrä. Majoitushinnat sisältävät aamiaisen ja vapaan sauna- ja allasosaston käytön. Tiedustele myös kuukausittain vaihtuvia hoitotarjouksia.
Varaukset ja lisätiedot myyntipalvelusta puh. 02-4455100. info@naantalispa.fi tai info@ruissalospa.fi

S-ryhmän Sokos Hotellit ja Radisson Blu -hotellit tarjoavat liiton jäsenille vapaa-ajan majoituksiin kausittain vaihtuvia tarjouksia yli 50 Sokos Hotelleissa Suomessa, Tallinnassa ja Pietarissa sekä kahdeksassa Radisson Blu Hotellieissa Suomessa.
Tarjoukset vaihtelevat riippuen hotellista ja ajankohdista.

Vaihtuvat tarjoukset ja tarkemmat ohjeet löytyvät tarjoussivulta.