Liittokokous ja hallitus

Liiton päättävänä toimielimenä on liittokokous ja toimeen­panevana elimenä hallitus.

Liittokokous on koolla kaksi kertaa vuodessa keväällä ja loppusyksystä. Hallitukseen kuuluvat puheen­johtaja, kaksi varapu­heen­joh­tajaa ja kahdeksan muuta varsinais­ta jäsentä.