Historia – lyhyesti

Tieteentekijöiden liitto sai alkunsa 1960-luvun lopulla yliopistojen assistenttien palkkakapinasta. Korkeakoulujen Assistenttiliitto - Högskolornas Assistentförbund perustettiin lokakuussa 1967.

Vuonna 1978 liiton nimi muutettiin muotoon Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto - Förbundet för högskolesektors assistenter och forskare KATL ry. Liitto on ollut keskusjärjestö Akavan jäsen vuodesta 1986 lähtien. Samana vuonna liitto solmi yhteistyösopimuksen Professoriliiton kanssa.

Nykyinen nimi Tieteentekijöiden liitto - Forskarförbundet otettiin käyttöön vuonna 1997.

Liiton jäsenten yleisimmät nimikkeet ovat nykyisin nuorempi tutkija, tutkija, yliopistonlehtori, tutkijatohtori, lehtori, kirjastonhoitaja/informaatikko ja suunnittelija.


Tieteentekijöiden neljä vuosikymmentä (juttu Acatiimissa 7/2007)