ina2015INFORMAATIOALAN AKATEEMISET RY toimii yliopistoissa, korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja muissa informaatioalan organisaatioissa työskentelevän akateemisen kirjastohenkilöstön ammattiyhdistyksenä ja edunvalvojana. INA:n jäsenet ovat kirjasto- ja tietopalvelualan tehtävissä toimivia tietoasiantuntijoita, informaatikkoja, kirjastonhoitajia tai muita tiedonhallinnan asiantuntijoita tai johtajia. Yhdistys on perustettu 1965.

Yhdistyksen päämääränä on saada informaatio- ja kirjastoalan asiantuntijoiden ja johtajien palkkaus työn vaativuutta ja sen edellyttämää koulutusta vastaavaksi. Palkkauksellisen edunvalvonnan lisäksi yhdistyksen tehtävänä on valvoa jäsenistönsä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja.

Myös yliopisto-opiskelijoiden ja ylempää amk-tutkintoa suorittavien opiskelijoiden on mahdollista liittyä yhdistykseen. INAn jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 650.

INA on mukana Kirjastopuolue-kampanjassa. Tutustu kampanjaan ja osoita tukesi osoitteessa kirjastopuolue.fi.