ina2015INFORMAATIOALAN AKATEEMISET RY toimii yliopistoissa, korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja muissa informaatioalan organisaatioissa työskentelevän akateemisen kirjastohenkilöstön ammattiyhdistyksenä ja edunvalvojana. INA:n jäsenet ovat kirjasto- ja tietopalvelualan tehtävissä toimivia tietoasiantuntijoita, informaatikkoja, kirjastonhoitajia tai muita tiedonhallinnan asiantuntijoita tai johtajia. Yhdistys on perustettu 1965.

Yhdistyksen päämääränä on saada informaatio- ja kirjastoalan asiantuntijoiden ja johtajien palkkaus työn vaativuutta ja sen edellyttämää koulutusta vastaavaksi. Palkkauksellisen edunvalvonnan lisäksi yhdistyksen tehtävänä on valvoa jäsenistönsä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Myös ylempää korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden on mahdollista liittyä yhdistykseen. INAn jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 650.

INA on mukana Kirjastopuolue-kampanjassa. Tutustu kampanjaan ja osoita tukesi osoitteessa kirjastopuolue.fi.