Luottamusmiehet

Informaatioalan akateemisten luottamus- ja varaluottamusmiehet yliopistoittain (varaluottamusmies kursivoitu)

Helsingin yliopisto

Jari Friman, Helsingin yliopiston kirjasto
02941 51087, jari.friman(at)helsinki.fi

Maija Paavolainen, Helsingin yliopiston kirjasto

02941 23928, maija.paavolainen(at)helsinki.fi

Itä-Suomen yliopisto

Maarit Putous, Itä-Suomen yliopiston kirjasto                                                               040 509 3968, maarit.putous(at)uef.fi

Jyväskylän yliopisto

Annikki Järvinen, Avoimen tiedon keskus, kirjasto
050 310 9963, annikki.s.jarvinen(at)jyu.fi

Annika Puruskainen-Jalkanen, Avoimen tiedon keskus, kirjasto
040 805 3816, annika.puruskainen(at)jyu.fi

Oulun yliopisto

Outi Klintrup, Oulun yliopiston kirjasto
029 448 3594, outi.klintrup(at)oulu.fi

Tampereen yliopisto

Esa Hakala, Tampereen yliopiston kirjasto

050 4079124, esa.juhani.hakala(at)staff.uta.fi

Turun yliopisto

Jaana Taylerson, Tieteenalakirjasto Protos
(02) 333 5464, jaana.taylerson(at)utu.fi

Mika Sarlin, Feeniks-kirjasto
puh. 029 450 2722, 050 594 6004, mika.sarlin(at)utu.fi

Åbo Akademi

Maria Lassén-Seger, ÅA / Humanistinen kirjasto
(02) 215 3614, maria.lassen(at)abo.fi

Christel Lindfors, ÅA / Huvudbiblioteket
(02) 215 4181, christel.lindfors(at)abo.fi

Varastokirjasto

Sirpa Janhonen, Varastokirjasto
0294 117603, sirpa.janhonen(at)nrl.fi

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Juha Piukkula, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
045 1393 762, juha.piukkula(a)kavi.fi