Luottamusmiehet

Informaatioalan akateemisten luottamus- ja varaluottamusmiehet yliopistoittain (varaluottamusmies kursivoitu)

Helsingin yliopisto

Jari Friman, Helsingin yliopiston kirjasto
02941 51087, jari.friman(at)helsinki.fi

Maija Paavolainen, Helsingin yliopiston kirjasto

02941 23928, maija.paavolainen(at)helsinki.fi

Jyväskylän yliopisto

Annikki Järvinen, Avoimen tiedon keskus, kirjasto
050 310 9963, annikki.s.jarvinen(at)jyu.fi

Oulun yliopisto

Outi Klintrup, Oulun yliopiston kirjasto
029 448 3594, outi.klintrup(at)oulu.fi

Tampereen yliopisto

Esa Hakala, Tampereen yliopiston kirjasto

050 4079124, esa.juhani.hakala(at)uta.fi

Turun yliopisto

Jaana Taylerson, Tieteenalakirjasto Protos
(02) 333 5464, jaana.taylerson(at)utu.fi

Mika Sarlin, Tieteenalakirjasto Logos
(02) 333 5454, mika.sarlin(at)utu.fi

Varastokirjasto

Sirpa Janhonen, Varastokirjasto
0294 117603, sirpa.janhonen(at)nrl.fi

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Juha Piukkula, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
02953 38023, juha.piukkula(a)kavi.fi

Miia Väinämö, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
02953 38022, miia.vainamo(a)kavi.fi