UUDENLAISTA AY-TOIMINTAA - INFORMAATIOALAN AKATEEMISTEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2017

VISIO:

Tiedon hallinnan akateemiset asiantuntijat tieteentekijöiden etujoukossa

SRATEGISET LINJAUKSET

 1. INA on jäsenilleen vakuutus ja  turvaverkosto
 2. Monipuolisen tietoasiantuntijuuden näkyvyyden edistäminen
 3. INA on rohkea, ketterä, valtakunnallinen ja paikallisesti läsnä
 4. INA:n kautta avautuu monipuolinen yhteistyöverkosto


STRATEGIAN TOTEUTUSTOIMET

1. INA on jäsenilleen vakuutus ja  turvaverkosto:

 • INA on vakuutus huonoa palkkaa ja huonoja työolosuhteita vastaan. INA varmistaa, että palkka vastaa työn vaativuutta, ja että suuret rakenteelliset muutokset eivät huononna työolosuhteita tai muutoin turhaan kuormita työntekijöitä.
 • INA kantaa huolta ja pitää jäsenistönsä puolta: INA:n, luottamusmiesten, Tieteentekijöiden liiton sekä liiton toimiston  asiantuntemus on jäsenten käytössä työehtoasioita hoidettaessa.
 • Esimerkkitapausten avulla viestitään jäsenistölle se, mikä INA on ja miten se toimii osana Tieteentekijöiden liittoa, Jukoa ja neuvottelujärjestelmää.
 • Inalaiset toimivat mahdollisimman lähellä organisaation päätöksentekoa

2 . Monipuolisen tietoasiantuntijuuden näkyvyyden edistäminen:

 • INA:lla on aktiivisesti toimiva viestintäryhmä. Strategiakaudella lisätään viestinnän resursseja ja panostetaan toimintaan sosiaalisessa mediassa.
 • Viestinnässä hyödynnetään TTL:n mediakontakteja entistä enemmän.
 • Parannetaan INAn ja  inalaisten näkyvyyttä
 • Ammatillisen keskustelun kautta vahvistetaan inalaisten ammatillista identieettiä, yhteisöllisyyttä ja osaamista

3. INA on rohkea, ketterä, valtakunnallinen ja paikallisesti läsnä:

 • Uudenlainen Ay-toiminta: suora keskustelu jäsenistön kanssa
 • INA järjestää paikallistoimintaa jokaisessa yliopistokaupungissa.
 • Valtakunnallisuus huomioidaan johtokunnan kokoonpanossa – mitä kattavampi johtokunta sitä paremmin toimiva INA.
 • INA on ketterä: se reagoi nopeasti yhteydenottoihin, ja pitää jäsenistönsä ennakoivasti ajan tasalla.
 • Paikallinen läsnäolo ja valtakunnallinen vaikuttaminen varmistetaan jäsenrekrytoinnilla ja onnistuneella jäsenpidolla.

4. INA:n kautta avautuu monipuolinen yhteistyöverkosto:

 • INAn ja Tieteentekijöiden liiton oikeudellisten, taloudellisten, sosiaalisten ja työmarkkinaetujen valvojana toimii julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. INA osana laajempaa ay-verkostoa saa ajantasaista tietoa siitä missä kulloinkin ollaan menossa.
 • INA valtakunnallisena toimijana on tietoinen, mitä alalla ja työpaikoilla tapahtuu.
 • INA vaikuttaa yhdessä muiden ay- ja aatteellisten järjestöjen kanssa jakamalla tietoa ja liittoutumalla tilanteen niin vaatiessa.