Jytten jäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Tieteentekijöihin kuuluminen kannattaa! Jyväskylän yliopiston tieteentekijöiden eli Jytten jäsenenä tukenasi on paikallisyhdistyksen ja liiton voima, asiantuntemus ja apu. Jytte auttaa jäseniään työhön ja työttömyyteen liittyvissä arjen ongelmatilanteissa: Jytte valvoo jäsentensä työoikeudellisia, sosiaalisia ja palkkauksellisia etuja Jyväskylän yliopistossa ja neuvottelee tarvittaessa jäsentensä puolesta.

Kun olet ollut yhdistyksen jäsen vähintään 34 viikkoa 28 edellisen kuukauden aikana, kuulut perusturvaa korkeamman, ansioon suhteutetun työttömyysturvan piiriin. Työssäolon ei tarvitse olla yhtäjaksoista, kunhan vähintään 18 tunnin (sivutoimisilla tuntiopettajilla vähintään 7 tunnin) työviikkoja kertyy vaadittu määrä.

Jytteen voit liittyä täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen tai täyttämällä, tulostamalla ja postittamalla jäsenlomakkeen pdf-version. Jäsenmaksun voit antaa työnantajan perittäväksi valtakirjalla tai voit maksaa jäsenmaksun itse. Valtakirjalomake löytyy täältä.

Jäsenmaksu

Vuonna 2018 Jytten jäsenmaksu on 1,05 % päätyönantajan maksamasta palkasta ja palkkioista. Muilta kuin palkansaajilta (apurahatutkijat, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla olevat, hoitovapaalla olevat, asevelvolliset, työttömät, opiskelijat tai muusta syystä palkattomalla vapaalla olevat) maksu on 8 euroa/kk.

Liiton tai jäsenyhdistyksen vaihtaminen

Ammattiliiton ja työttömyyskassan vaihtaminen on helppoa. Jos kuulut tällä hetkellä johonkin toiseen liittoon ja haluaisit liittyä Tieteentekijöiden liittoon, lähetä ensin jäsenhakemus Tieteentekijöiden liittoon. Jäsenhakemuksen voit täyttää täällä. Kun olet saanut varmistuksen jäsenyytesi hyväksymisestä, toimita eroilmoitus vanhaan ammattiliittoon ja työttömyyskassaan. Lain mukaan et voi olla kahden työttömyyskassan jäsenenä yhtä aikaa. Kun hoidat liittymisen ja eroamisen tässä järjestyksessä, työttömyysturvasi jatkuu katkoksitta. Näin aikaisemman työttömyyskassan jäsenyysaikana hankkimasi työssäoloaika ja jäsenyysaika säilyvät ja siirtyvät mukanasi.

Muista kuitenkin itse kertoa työnantajallesi/palkanlaskijallesi liiton vaihdoksesta, jotta he maksavat jäsenmaksusi oikeaan liittoon heti siirryttyäsi. Työttömyyskassaa voit vaihtaa vain palkkatyösuhteen aikana. Esimerkiksi työttömänä, hoitovapaalla tai apurahalla ollessasi et voi vaihtaa työttömyyskassaa.


Katso myös:

Tieteentekijöiden liiton video siitä, mitä liitto tarjoaa jäsenilleen: https://www.youtube.com/watch?v=8wI2B8OtpUw.

Tieteentekijöiden liiton ja Akavan tarjoamat jäsenedut http://tieteentekijoidenliitto.fi/jasenyys/jasenedut.