Ajankohtaista

14.11.2017 13.48

Kollegiovaalien äänestys on alkanut

Jytten hallituksesta on neljä ehdokasta. Muista äänestää 14.-20.11.!

Yliopistokollegion vaalin äänestys on alkanut tänään tiistaina 14.11. Vaaleilla valitaan yliopistokollegion jäsenet tammikuusta 2018 alkavalle ja 31.12.2021 päättyvälle toimikaudelle. Äänestys tapahtuu sähköisesti ja linkin äänestysjärjestelmään löydät osoitteesta www.jyu.fi/vaalit. Tuolta sivulta löytyvät myös kaikkien yliopistokollegion ehdokkaiden esittelyt. Vaalissa ovat äänioikeutettuja omassa ryhmässään professorit sekä omassa ryhmässään muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö. Äänioikeutettu saa vaalissa äänestää yhtä oman ryhmänsä ehdokasta. Vaalin tulos julkaistaan viimeistään tiistaina 21.11.

Äänestää voit 14.11.-20.11., arkipäivisin kello 8-18. www.jyu.fi/vaalit

Jytten hallitusta kollegiovaaleissa edustaa neljä ehdokasta: Mikko Jakonen, Leena Lindström, Heli Niskanen ja Laura Piippo.

Jytten hallituksen ehdokkaiden esittelyt:

 

MIKKO JAKONEN, YTT, Dosentti

Työskentelen kulttuuripolitiikan yliopistonlehtorina (ma.) Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Väittelin valtio-opista vuonna 2013 1600 –luvun politiikan teoriaa käsittelevällä väitöskirjallani. Tutkimukseni ovat käsitelleet sen lisäksi filosofiaa, maailmanpolitiikkaa, sekä yhä enemmän työn ja talouden muutoksia. Dosentuurini Itä-Suomen yliopistossa liittyy nimenomaan työn tutkimukseen.

Olen työskennellyt urallani palkkatöissä, apurahalla, sekä Suomen akatemian ja Tekesin rahoittamissa projekteissa. Olen opettanut runsaasti niin suomeksi kuin englanniksi, sekä hankkinut pedagogisia opintoja. Pidän opettamisesta ja katson, että sen arvostus yliopistoissa tulisi olla paljon nykyistä suurempaa niin arkipäivässä kuin rekrytoinnissa. Kansainvälistä kokemusta minulle on kertynyt useaan otteeseen vierailevana tutkijana kolmesta ranskalaisesta yliopistosta (Pariisi, Rennes ja Lille), sekä Lontoon yliopistosta (Goldsmiths College). Lisäksi olen opettanut luentosarjoja mm. Kiinassa Pekingin Renmin –yliopistossa, sekä Latviassa ja Liettuassa.

Tutkimus- ja opetustehtävieni lisäksi olen ammattiyhdistysaktiivi ja toimin tällä hetkellä Jytten puheenjohtajana ja Tieteentekijöiden liiton hallituksessa. Vapaa-ajallani juttelen paljon miltei aikuisten lasteni kanssa, soitan punkkia, skeittaan, kävelen, pelaan futsalia ja luen kiinalaista filosofiaa.

 

LEENA LINDSTRÖM, FT, Dosentti

Olen kiinnostunut siitä, miten pystymme ylläpitämään monimuotoista yliopistoa, monesti yhden totuuden Suomessa. Olen seurannut yliopistopolitiikkaa yli kymmenen vuotta, ja toiminut erilaisissa toimikunnissa, neuvostossa ja johtoryhmissä sekä Jytten hallituksessa ja luottamusmiehenä. Yliopistokollegiota olen seurannut sivusta, ja mielestäni yksi sen kirjoittamattomista tehtävistä on puhua yliopistolaisten äänellä hallituksen ulkopuolisille jäsenille. 

Olen bio- ja ympäristötieteiden laitoksella yliopistonlehtorina. Tutkin vieraslajien leviämistä olen erityisen kiinnostunut ihmisen aikaansaamien muutosten vaikutuksesta niiden leviämiseen. Opetukseeni kuuluu kandidaatintutkielmaan valmistavat opinnot aina tutkimusfilosofiasta kandidaatintutkielmaan asti. Olen vaihdossa Yhdysvalloissa joulukuun puoliväliin asti oppimassa uusia näkökulmia koloradonkuoriaisen epigenetiikasta sekä kuulemassa paikallisen Tenure track -järjestelmän hyviä ja huonoja puolia.

 

HELI NISKANEN, FL

Olen suunnittelija koulutuspalveluissa, vastuullani ovat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutusasiat. Olen myös tällä hetkellä JYn työsuojeluvaltuutettu sekä Jytten sihteeri ja jäsensihteeri.

Aiemmin olen ollut tohtorikoulutettavana, projektipäällikkönä ja amanuenssina, tiedekuntaneuvoston varajäsen sekä laitostasolla laatuvastaava, johtoryhmän jäsen ja opetuksen kehittämisryhmän jäsen. Olen ollut lisäksi mm. Suomen kansatieteilijöiden yhdistyksen hallituksessa, Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry:n puheenjohtaja sekä J@rgonian toimituskunnan jäsen.

Pyrkimyksenäni on perehtyä asioihin kunnolla ja toimia niin, ettei mikään jäisi puolitiehen.  Haluan edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja tasavertaisia mahdollisuuksia.

 

LAURA PIIPPO, FM

Työskentelen kirjallisuuden yliopistonopettajana (ma.) Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella, ja teen väitöskirjaani kotimaisen kokeellisen proosan poetiikoista. Tutkimukseni liittyy vaikeasti hallittavien, alati laajenevien ja korostetun mutkikkaiden tekstien luku- ja tulkintatapojen kehittämiseen.

Yliopistoaikakani olen työskennellyt tutkimusavustajana, useamman vuoden yliopistonopettajana sekä Suomen akatemian rajoittamassa hankkeessa tohtorikoulutettavana. Valmistuin aikanaan Jyväskylän yliopistosta äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan koulutusohjelmasta. Kansainvälinen kokemukseni rakentuu kotikansainvälisyyden ohella tutkimusvierailuista (Amsterdam) ja vierailuluennoista (JNU Delhi, Wien). Koen tärkeäksi yliopiston pätkätyösuhteissa olevien, tutkimusta opetuksen ohella tekevien sekä apurahatutkijoiden aseman kohentamisen yliopistossa.

Olen toiminut aktiivisesti myös ammattiyhdistysliikkeessä, tällä hetkellä Jytten varapuheenjohtajana ja Tieteentekijöiden liiton hallituksen varajäsenenä. Olen myös jo useamman vuoden ajan ollut Nykykulttuuri-julkaisusarjan kustannustoimittaja, ja toiminut aiemmin mm. Kirjallisuudentutkijain Seuran hallituksessa sekä Jyväskylän kaupungin luottamustoimissa. Töiden ja toimien lomassa vietän aikani ystävien kanssa kirjojen, keikkojen ja keskustelujen äärellä.


Palaa otsikoihin