Jytten hallitus vuonna 2017

Voit ottaa yhteyttä hallituksen edustajiin kaikissa työhön ja työttömyyteen liittyvissä kysymyksissä. Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät täältä.

Puheenjohtaja
Mikko Jakonen
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
puh. 040 805 4703
s-posti: mikko.p.jakonen [at] jyu.fi

Varapuheenjohtaja
Laura Piippo
musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
puh. 040 805 4587
s-posti: laura.piippo [at] jyu.fi 

Sihteeri, jäsensihteeri  
Heli Niskanen
humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
s-posti: heli.m.niskanen [at] jyu.fi 

Taloudenhoitaja   
Esa Storhammar
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
puh. 050 300 3397
s-posti: esa.t.storhammar [at] jyu.fi 

Tiedotussihteeri   
Kaisa Laitinen
kieli- ja viestintätieteiden laitos
s-posti: kaisa.a.m.laitinen [at] jyu.fi

Muut hallituksen jäsenet:   

Elina Laurila
kemian laitos
puh. 040 805 3200
s-posti: elina.k1.laurila [at] jyu.fi

Laura Mankki
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
puh. 040 805 4966
s-posti: laura.a.mankki [at] jyu.fi 

Leena Subra
Yliopiston kielikeskus
puh. 040 805 3169
s-posti: leena.subra [at] jyu.fi

Ben Waller
terveystieteiden laitos
puh. 040 805 3569 
s-posti: ben.waller [at] jyu.fi 

Varajäsenet:   

Jorma Kyppö
informaatioteknologian tiedekunta
s-posti: jorma [at] jyu.fi 

Leena Lindström
bio-ja ympäristötieteiden laitos
puh. 040 842 7228
s-posti: leena.m.lindstrom [at] jyu.fi 

Satu Pekkala
terveystieteiden laitos
puh. 045 358 2898
s-posti: satu.p.pekkala [at] jyu.fi