Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys (SATY)

Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistyksen tavoitteena on parantaa tutkijoiden ja tutkimuksen asemaa ja yleistä arvostusta yhteiskunnassa.

SATY:yn kuuluu akatemiatutkijoita, apuraha-tutkijoita, tutkimuslaitoksissa työskenteleviä sekä yliopistojen palveluksessa olevia tutkijoita. Kaikkien tutkimustyötä tekevien aseman parantaminen on SATY:lle ensisijaisen tärkeää.

SATY on Tieteentekijöiden liiton jäsenjärjestö, ja SATY:n jäsenenä olet
oikeutettu kaikkiin liiton jäsenetuihin. Keskusjärjestömme on korkeasti
koulutettujen edunvalvoja Akava. SATY:n kautta saat myös juridista apua
niin työsuhdeasioissa kuin henkilökohtaisen elämän eri tilanteissa.

SATY:n kautta avautuu valtakunnallinen, monitieteinen tutkijaverkosto.
SATY:n ja Tieteentekijöiden liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja
tapaamisissa on mahdollisuus kohdata eri alojen tutkijoita ja parhaita
asiantuntijoita maan eri puolilta.

Löydät SATYn FacebookistaTykkäämällä meistä saat tietoa ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista!