Helsingin yliopisto


Pääluottamusmies / Huvudförtroendemän / Chief shop steward

Tiina Niklander

tiina.niklander(at)helsinki.fi


Helsingin yliopistossa on laaja luottamusmiesverkosto. Katso muut luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet.

Read more

Läs mera