Jyväskylän yliopisto

Luottamusmies / Förtroendeman / Shop steward:

Varaluottamusmies / Vice förtroendeman / Deputy shop steward:

Annikki Järvinen
annikki.jarvinen(at)library.jyu.fiLeena Lindström
Bio- ja ympäristötieteiden lts
040 842 7228
leena.m.lindstrom(at)jyu.fi


Matti Leppäniemi
matti.leppaniemi(at)jyu.fiLeena Subra
Yliopiston kielikeskus
040 805 3169
leena.subra(at)jyu.fi
Tanja Välisalo
Humanistinen tdk
0400 316953
tanja.valisalo(at)jyu.fi