Oulun yliopisto

Pääluottamusmies / Huvudförtroendeman / Chief shop steward

Varapääluottamusmies / Vice huvudförtroendeman / Deputy chief shop steward

Anna Markkola
Biologian lts
0294 481530
anna.markkola(at)oulu.fi


Luottamusmies / Förtroendeman / Shop steward

Varaluottamusmies / Vice förtroendeman / Deputy shop steward

Seija Jalagin
Historiatieteet
0294 483363
seija.jalagin(at)oulu.fi


Mervi Heikkinen
Kasvatustieteellinen tk
0294 483817
mervi.heikkinen(at)oulu.fi


Anna Markkola
Biologian lts
0294 481530
anna.markkola(at)oulu.fi

Jari Heikkinen
Koulutuspalvelut
0294 481208
jari.heikkinen(at)oulu.fi

Katri Suorsa
Maantieteen lts
0294 481718
katri.suorsa(at)oulu.fi

Satu Selkälä
Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö
0294 483430
satu.selkala(at)oulu.fi

Pirkko Viitala
Farmakologian ja toksikologian lts
0294 485259
pirkko.viitala(at)oulu.fi


Pauli Väisänen
0294 481369
pauli.vaisanen(at)oulu.fi