Svenska Handelshögskolan

Förtroendeman / Shop steward


 Vice förtroendeman / Deputy shop steward


Nikodemus Solitander
Logistik och företagsgeografi
040 352 1451
nikodemus.solitander(at)hanken.fiMartin Fougére
Ekonomisk politologi
040 352 1278
martin.fougere(at)hanken.fi