Tampereen teknillinen yliopisto

Luottamusmies / Förtroendeman / Shop steward

Varaluottamusmies / Vice förtroendeman / Deputy shop steward

Marko Helenius
Tietoliikennetekniikka
040 849 0758
marko.t.helenius(at)tut.fi
Alexandre Efimov

0405613419
aleksandre.efimov@tut.fi