Tampereen yliopisto

Pääluottamusmies / Huvudförtroendeman /Chief shop steward

Luottamusmies / Förtroendeman /Shop steward

Sinikka Torkkola
Viestintätieteiden tiedkunta
sinikka.torkkola(at)uta.fi


Sari Hyttinen
Kansainvälisen koulutuksen keskus
040 1901530
sari.hyttinen(at)uta.fi

Varapääluottamusmies / Vice huvudförtroendeman / Deputy chief shop stewardHanna Kuusela
Viestintätieteiden tiedekunta
hanna.kuusela(at)uta.fi