Tieteentekijöiden liitto on yliopistojen ja tutkimuslaitosten opettajien, tutkijoiden, kirjastohenkilöstön ja muiden akateemisten asiantuntijoiden ammattijärjestö.

Liitto on Akavan suurin ja vaikutusvaltaisin liitto yliopistosektorilla ja paras asiantuntija myös muilla sektoreilla työskenteleviä tutkijoita koskevissa kysymyksissä.

Liittoon kuuluu 15 jäsenyhdistystä, joissa on yli 7000 jäsentä.

Liitto antaa tietoa, tukea ja turvaa

Liitto vaikuttaa siihen, että tiedeyhteisöstä tulee myös hyvä työyhteisö, jossa palkkaus vastaa työn vaativuutta ja jossa ei ole perusteettomia määräaikaisuuksia

  • liitto neuvottelee yliopistohenkilöstön palkoista ja muista työsuhteen ehdoista yliopistotyönantajan kanssa
  • liitto vaikutti ratkaisevasti siihen, että apurahalla työskentelevät ovat päässeet lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen piiriin
  • liiton edustajat ovat jatkuvasti yhteydessä yliopistojen henkilöstön asemaan vaikuttaviin päättäjiin sekä valtakunnallisesti että kaikissa yliopistoissa
  • liiton edustajat toimivat Akavan päättävissä elimissä
  • opetus- ja kulttuuriministeriö, yliopistot ja Suomen Akatemia pyytävät lausuntoja liitolta
  • liitto on kuultavana eduskunnassa, kun käsitellään yliopisto- ja tiedepolitiikan asioita
  • liitto vaikuttaa aktiivisesti julkisuudessa ja sidosryhmien kautta määräaikaisten asemaan, nuorempien tutkijoiden tilanteeseen, tohtoreitten työllistymiseen sekä yliopistojen ja tieteen rahoitukseen.