Kirjastotyöryhmä

Kirjastotyöryhmän toiminnan keskeisin tavoite on sen edustaman jäsenkunnan aseman ja palkkauksen parantaminen ennakoivan edunvalvonnan keinoin. Työryhmä kokoontuu 7-8 kertaa vuodessa ja kokousten välillä se käy sähköpostikeskustelua ajankohtaisista asioista. Työryhmä koostuu Informaatioalan Akateemisten johtokunnan jäsenistä. 

Viime aikoina työryhmä on:

  • seurannut kirjastojen ja kirjastohenkilöstön aseman muuttumista sekä kirjastoalan asioita ja kehitystä
  • tarkastellut kirjastojen asiantuntijahenkilöstön toimenkuvia ja avoinna olevien tehtävien pätevyysvaatimuksia
  • vaikuttanut palkkaukseen ja pitänyt ajantasalla liiton kirjastoalan palkkasuosituksia
  • pyrkinyt saamaan jäsenistön oikeisiin vaativuustasoihin yliopistojen palkkausjärjestelmässä (erityisesti pois tasolta 8)
  • ottanut esille työhyvinvointiasioita
  • pohtinut jäsenhankintaa ja jäsenpitoa
  • soveltanut liiton strategiaa kirjastohenkilöstön edunvalvontaan
  • ollut mukana Minerva-yhteistyössä alan muiden yhdistysten ja seurojen kanssa