Nuorempien tutkijoiden työryhmä 

Tieteentekijöiden liiton Nuorempien tutkijoiden työryhmä valvoo väitöskirjaa tekevien ja hiljattain väitelleiden tutkijoiden etuja sekä liiton sisällä että yhteiskunnassa. Se pyrkii vakiinnuttamaan ammatillisuutta painottavan nuoremman tutkijan (early stage researcher) nimikkeen "opiskelija" ja "koulutettava" nimikkeiden tilalle. Työryhmä on kiinnittänyt huomiota nuorempien tutkijoiden asemaan tiedeyhteisössä: tutkijan työn ehtoihin, rahoituksen pirstaleisuuteen, arvostuksen puutteeseen ja apurahalla työskentelevien oikeuksiin.

Työryhmä välittää Tieteentekijöiden liittoon ajantasaista tietoa nuorempien tutkijoiden arjesta yliopistoissa ja varmistaa, että näiden tarpeet näkyvät työehtosopimusneuvotteluissa, joissa liiton edustaja on mukana. Liitto välittää nuorempien tutkijoiden näkemyksiä työmarkkinapolitiikkaan myös keskusjärjestö Akavan kautta.

Työryhmän avulla liitto pyrkii lisäksi vaikuttamaan lainsäädäntöön, yliopistojen henkilöstöpolitiikkaan ja tutkijakoulutukseen sekä säätiöihin ja muihin tutkimuksen rahoittajiin. Työryhmän jäsenet osallistuvat liiton edustajina aktiivisesti Eurodoc-järjestön (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) toimintaan ja kokouksiin. Eurodocin konferenssi ja vuosikokous pidettiin vuonna 2018 ensimmäistä kertaa Suomessa Tampereella.

Työryhmän vaikuttamistapoja ovat seminaarien järjestäminen, puheenvuorojen esittäminen eri tilaisuuksissa, kannanottojen ja aloitteiden laatiminen sekä aktiivinen toiminta omassa yliopistossa. Tietoa nuorempien tutkijoiden asemasta saatiin vuoden 2012 kyselystä. Uusi kysely tehtiin vuonna 2017 ja sen tulokset julkaistiin 2018 raportissa Hullun hommaa? Tieteentekijöiden liiton kysely nuorille tutkijoille 2017.  

Työryhmä koordinoi Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistysten nuoriin tutkijoihin kohdistuvaa toimintaa ja on yhteistyössä liiton kansainvälisen verkoston kanssa.

Tieteentekijöiden liiton hallitus nimittää Nuorempien tutkijoiden työryhmän varsinaiset ja varajäsenet kerran vuodessa jäsenyhdistysten ehdotusten pohjalta.

Jos haluat osallistua näihin keskusteluihin, ota yhteyttä oman yliopistosi jäsenyhdistykseen ja sen Nuorempien tutkijoiden työryhmässä toimivaan edustajaan tai liiton yhteyshenkilöön Miia Ijäs-Idroboon, miia.ijas(at)tieteentekijoidenliitto.fi.