Opetus- ja tutkijanuratyöryhmä 

Opetus- ja tutkijanuratyöryhmä on toiminut vuoden 2014 alusta ja pyrkii nostamaan keskusteluun yliopistojen opetuspainotteisiin tehtäviin ja tutkijoiden työuriin liittyviä ongelmia. Sen tehtäviin kuuluu myös jäsenrekrytoinnin kehittäminen ja ideoiminen sekä jäsenpito.

Vuonna 2016 ryhmä teki työsuunnitelmakäytänteitä koskevan kyselyn. Sen pohjalta on mietitty mm. kontaktiopetus-käsitteen purkua. Aiheeseen voi perehtyä lukemalla ryhmän Acatiimiin kirjoittaman artikkelin

Aihetta on käsitelty myös Acatiimissa 8/2017: Kontaktiopetus, digitaaliset oppimisympäristöt ja opettajan työaika. 

Terhi Ainiala (liiton varapuheenjohtaja 2015-16) on käsitellyt blogi-kirjoituksessaan työsuunnitelmia opetus- ja tutkijanuratyöryhmän kyselyn pohjalta: Hyvä vai paha työsuunnitelma?

Ryhmä on myös tarkastellut meritoitumista ja uralla etenemistä.