Ajankohtaisinfoa

Media kysyy usein liiton kannanottoja yliopisto- ja tiedeasioista. Tiedote-kohdassa näkyy uusimmat. Vanhat tiedotteet on arkistoitu vuosilukujen perusteella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä muut yliopisto- ja tiedeasioista päättävät tahot pyytävät usein liiton lausuntoja mietintöihin ja raportteihin. 

Uutisiin kootaan ajankohtaisia yliopistoja ja tiedesektoria koskevia uutisia, mm. opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja yliopistojen tiedotteita.

Liitto julkistaa vuosittain Vuoden tieteentekijän sekä Tieteenteon esteen.

Acatiimi on Tieteentekijöiden liiton, Professoriliiton ja Yliopistojen opetusalan liiton jäsen- ja sidosryhmälehti. Se ilmestyy 8 kertaa vuodessa. 


Näistä asioista antaa lisätietoja: viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen, p. 0207 589 618