Blogi

Tieteentekijöiden liiton aktiivitoimijat kirjoittavat blogeja ajankohtaisista yliopisto- ja tutkimusasioista.

24.3.2017 15.08Harvassa ammatissa pitää hakea rahoitus työnsä tekemiseen Maija S. Peltola

"Mitä jos kuljetusfirmat vaatisivat linja-auton kuljettajia laatimaa vähintään vuosittain toimintasuunnitelman, joka sisältäisi harkitun reittisuunnitelman, kokemukseen ja aiempaan tietoon perustuvan arvion käyttäjämääristä sekä alustavan budjetin? Entä jos alakoulun opettajan tulisi syys- ja kevätlukukaudeksi anoa rahoitusta voidakseen toteuttaa opetussuunnitelmaa? Mukaan tulisi liittää CV, portfolio, suunnitelma siitä, kuinka opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet saavutetaan kustannustehokkaasti ja kuinka yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy perustehtävän ohella." Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Maija S. Peltola kirjoittaa omalaatuisesta tutkijan työstä: missä muussa ammatissa työntekijän pitää käyttää merkittävä osa työajastaan siihen, että anoo rahoitusta, jotta voisi jatkaa työtään?

Lue lisää | 3 Kommenttia | Kommentoi


20.3.2017 12.07Open Access på forskarnas villkor Yrsa Neuman

Det händer mycket inom den vetenskapliga publikationsverksamheten just nu. Utöver att Finlands forskare skickar in hundratals artiklar för utvärdering varje vecka pågår en annan stor förändring. FD Yrsa Neuman, med bakgrund som forskare i filosofi och Open Access-publicering vid Åbo Akademi, tidigare medlem i Forskarförbundets styrelse, diskuterar forskarnas plats i utvecklingen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.3.2017 14.15Naisten akateemiset urat Elina Katainen

Naisten akateeminen urakehitys on ollut verkkaista ja keskiansiot ovat alemmat kuin miehillä. Yliopistojen uudet rekrytointitavat ja urapolut näyttäisivät sosiaali- ja terveysministeriön hiljattain julkaiseman, tasa-arvoa tarkastelevan väliraportin mukaan mahdollistavan naisten syrjinnän tenure track -tehtävissä ja kutsumenettelyissä. Tieteentekijöiden liiton asiamies Elina Katainen kirjoittaa yliopistojen tasa-arvotilanteesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.3.2017 14.33McYliopisto Lotta Alhonnoro

"McYliopistojobeissaan tutkijat, opettajat ja asiantuntijat, työskentelevät pätkä- ja silpputöissä, joissa kahden vuoden työsopimus voi olla lottovoitto. Palkka useinkaan ei, ja ylitöitä ei tunneta." Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Lotta Alhonnoro vertaa blogissa nyky-yliopistoa pikaruokakulttuuriin, jonka irrationaalisuutta vastaan nousi Slow Food liike. "Tajunnan räjäyttävälle slow research liikkeelle olisi tarvetta myös suomalaisissa yliopistoissa."

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


16.2.2017 9.56Salaiset rekrytoinnit Eeva Rantala

Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön rekrytoinnit eivät ole enää avoimia. Hakijoiden on vaikea päästä selville, millä perusteilla valinnoista on päätetty. Kriteerit saattavat olla jotain muuta kuin hakuilmoituksessa on ilmoitettu. Tenure track -rekrytoinneissa vaikuttaa siltä, että katsotaan ensin, ketä on hakijoina ja päätetään kriteereistä sitten. Hakijoilla ei ole näissä rekrytoinneissa oikeusturvaa. Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Eeva Rantala kirjoittaa salamyhkäisiksi muuttuneista rekrytoinneista.

Lue lisää | 3 Kommenttia | Kommentoi


8.2.2017 10.01Karkaako pullon henki yliopistolain uudistuksessa? Petri Koikkalainen

"Pitemmällä aikavälillä voi pohtia, voiko osa nykyisistä yliopistoista lähestyä ammattikorkeakouluja siinä määrin, että järjestelmän sisäinen dynamiikka tuottaa jaon opetus- ja tutkimusyliopistoihin. Syntyykö kentälle alihankintaketjuja, jossa osa korkeakouluista erikoistuu tuottamaan alempien tutkintojen opintokokonaisuuksia mahdollisimman halvalla? Miten vältetään kandiopetuksen bulkkiutuminen ja varmistetaan laadunvalvonta ja opetuksen kehittäminen sisällöllisesti ja pedagogisesti? Miten säilytetään yliopisto-opetukselta vaadittava tutkimuksen ja opetuksen yhteys?" Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen kirjoittaa valmisteilla olevasta yliopistolain muutoksesta. OKM järjestää asiasta kuulemistilaisuuden 13.2.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


1.2.2017 10.07Yliopistot ja korkeakoulut kohti uusia uudistuksia? Mikko Jakonen

"Nyt olisi jo viimein aika julkiselle keskustelulle asiasta: millaista yliopisto- ja ammattikorkeakoulusta haluamme tulevaisuudessa? Kuinka kauan suuret muutokset jatkuvat ja milloin on henkilöstön vuoro päästä pohtimaan kuinka Suomeen rakennetaan hyvä, toimiva ja kansainvälisesti korkeatasoinen korkeakoulujärjestelmä? Ja miksi tämän mittakaavan asioita valmistellaan hiljaisuudessa ja ainoastaan johtoportaan tasolla?" Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsen Mikko Jakonen kirjoittaa yliopistolakiin kaavailluista muutoksista ja duaalimallin vähittäisestä murentumisesta.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.12.2016 15.32Pitääkö yliopistokoulutusta profiloida vai lisätä? Petri Koikkalainen

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on nuorissa ikäluokissa jo laskenut OECD-maiden kärjestä niiden keskitason alapuolelle. Väestö ei ole nytkään erityisen korkeasti koulutettua ja tällä menolla korkean osaamisen Suomi uhkaa olla lähinnä myytti. Jos tämä trendi halutaan kesyttää, olisi poisvalintojen ja profilointien sijasta keskusteltava myös yliopistotutkintojen määrän merkittävästä lisäämisestä. Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen kirjoittaa blogissa, että tämä ei luultavasti onnistu vain nykyistä koneistoa hienosäätämällä.Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.11.2016 10.32Hyvä vai paha työsuunnitelma? Terhi Ainiala

Työsuunnitelmaan laatimiseen tulisi olla yhdenmukaiset ja selkeät ohjeet. Tieteentekijöiden liiton opetus- ja tutkijanuratyöryhmän tekemän kyselyn mukaan lähes puolet vastaajista käytti yksikkönsä yhteisiä ohjeita ja kolmannes yliopiston tai esimiehen ohjeita. Hätkähdyttävää oli, että lähes 60 % sanoi tekevänsä suunnitelman omasta päästään. Vaikka ohjeita oli, niiden laatu koettiin ongelmaksi. Lähes 70 % vastaajista ei pitänyt käyttämiään ohjeita selkeinä. Ennen kaikkea opetuksen valmisteluun käytettävä aika oli määritelty epäselvästi. Lähes kaikki vastaajat (93 %) olivat sitä mieltä, että verkko- ja monimuoto-opetukseen tarvittua aikaa ei ollut määritelty riittävän hyvin. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.10.2016 9.34Yliopistojen pääomitus, missä mentiinkään? Petri Koikkalainen

Yliopistojen pääomiin sijoittaminen on lähtökohtaisesti hyvä juttu. Mutta asiassa on monia ristiriitaisuuksia. Pelkästään yliopistoilta vietyjen kiky-leikkausten kompensoiminen vaatisi 3-4 prosentin tuotolla jo yli miljardin pääomasijoitusta. Nyt esitetyssä mallissa pääomittaminen on kytketty vahvasti rakenteelliseen kehittämiseen. "Vaarana on, että pitkävaikutteiset päätökset tehdään tämänhetkisen profiloitumis- ja strategiaretoriikan perusteella. Kaikki kunnia sillekin, mutta nyt näkyvästi esiin nostetun perustutkimuksen luonteeseen kuuluu, ettei sen läpimurtoja nähdä etukäteen", bloggaa Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.8.2016 12.20Tutkijat ja Turkki Petri Koikkalainen

Yliopistoväki ei ole vaiennut Turkin tilanteesta. Suomalaiset tutkijat ovat helteidenkin keskellä kiitettävästi kirjoittaneet ja kommentoineet Turkin tapahtumia ja usein nopeasti pystyneet tarjoamaan päivittäismediaa monipuolisempaa ja syvällisempää tilannekuvaa. Tutkijoiden ”arkityön” ohella tieteelliset, yliopistoja edustavat sekä ammatilliset järjestöt ovat vedonneet Turkin hallitukseen erilaisin julkilausumin. Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen kommentoi HS:n pääkirjoitusta (1.8.) blogissa. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.6.2016 10.15Kiireen jäljet Petri Koikkalainen

Yliopistojen henkilöstön kannalta kevään 2016 tulossopimusneuvotteluja käytiin huhujen ja epävarmuuden värittämässä ilmapiirissä. Nyt julkisuuteen on tullut asianosaisille odottamattomiakin suunnitelmia pääaineiden lakkauttamisista, joiden taustalla lienee sekä OKM:n tulossopimuskierros että yliopistojen kesken käydyt rakenteellisen kehittämisen neuvottelut. Kuinka laajalla tai vapaalla mandaatilla neuvottelijat ovat toimineet, yliopistoissa kysellään. Onko suunnitelmat käsitelty yliopistojen hallituksissa ja tiedekunnissa? kysyy Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.6.2016 10.22Maailma ja liitot Elina Katainen

Akavan jäsenliitoista vain seitsemän kuuluu Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskukseen, vaikka voisi kuvitella kansainvälisen toiminnan ja keskuksen tavoitteiden kiinnostavan tätä laajemmin: SASK:in hankkeilla kun lisätään tasa-arvoa, vahvistetaan sosiaalista turvaverkkoa, edistetään työntekijöiden oikeuksia ja tuetaan kestävää kehitystä. Asiasta kirjoittaa Tieteentekijöiden liiton asiamies, VTT Elina Katainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.4.2016 9.32Erottuuko tiede koulutuspolitiikan takaa? Jussi Vauhkonen

Tiedepolitiikan peittää useimmiten näkyvistä koulutuspolitiikaksi kutsuttu kokonaisuus. Koulutuspolitiikan nimen alla keskustellaan tosiasiassa lähinnä parista asiasta: julkisesti rahoitettujen toimipaikkojen sijainnista sekä nimikkeistä ja arvostuksesta. Nämä herättävät aitoja intohimoja mutta niillä on varsin vähän tekemistä koulutuksen sisältöjen kanssa - tieteen ja tutkimuksen kanssa ei sitäkään vertaa. Tästä kirjoittaa blogissa Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Jussi Vauhkonen.

 


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.4.2016 9.38Opetusta ja sen laatua mittaamassa Terhi Ainiala

OKM:n rahoitusmallissa opetuksen laadusta ei palkita, toisin kuin tutkimusjulkaisujen laadusta, jolloin työkaluna on julkaisufoorumi. Millaista sitten on toimiva ja laadukas opetus ja kuinka sitä voisi mitata? Näitä kysymyksiä, ennen kaikkea opetuksen laadun mittaamista pohditaan ensi elokuussa Jyväskylässä Peda-forumin työryhmässä. Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja, yliopistonlehtori Terhi Ainiala toimii liiton opetus- ja tutkijanuratyöryhmän puheenjohtajana.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.3.2016 14.30Kilpailukykyä yliopistoille Eeva Rantala

"Monen ulkomaisen yliopiston rekrytointi-ilmoituksessa näkyy 'salary and funding are competitive'. Suomalaisten yliopistojen ilmoituksissa näkyy harvemmin mainintaa kilpailukykyisestä palkasta ja eduista. Yliopistoissa tehdään työtä Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi.  Monien vientituotteitemme taustalla on yliopistoissa tehty tutkimustyö." Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Eeva Rantala kirjoittaa blogissa kilpailukykysopimuksesta ja Suomen mallista yliopistohenkilöstön kannalta.

Lue lisää | 2 Kommenttia | Kommentoi


11.3.2016 10.12Erilaisia näkökulmia, yhteisiä etuja Petri Koikkalainen

Moniäänistä ja kriittistä keskustelua ei saa hiljentää. Tutkijoilta odotetaan ravisteleviakin avauksia osittain juuri siksi, että heillä ei ole välitöntä poliittista valtaa. Heidän kuuluu herätellä, provosoida, ja rakennella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Puheenjohtaja Petri Koikkalainen kommentoi ajankohtaista korkeakoulupoliittista keskustelua.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.2.2016 9.46Luutnantti Zidénin sukkelat temput Jussi Vauhkonen

Suomalaiseen johtamiskulttuuriin kuuluu erottamattomana osana Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan siteeraaminen. Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Jussi Vauhkonen siteeraa blogissa viime perjantaisen Runebergin päivän hengessä Vänrikki Stålin tarinoita ja Jacob Henrik Zidénin kohtaloa. "Zidéniä ja hänen vaasalaisiaan olisi kenties hyvä muistaa niiden, joiden on vaikea sietää keskinkertaisia suorituksia ja kohtuullista vauhtia."

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.2.2016 9.32AARGH! - Kirjastopalveluinfrastruktuuri vaarassa Ari Rouvari

Korkeakoulujen kilpailukyky ei parane eikä huippututkimusta enää saavuteta, jos kirjastojen palvelut dramaattisesti heikkenevät. Onko enää riittävästi resursseja kirjastopalvelu-infrastruktuurin kehittämiseen, kuten avoimen tieteen ja tutkimuksen infrastruktuurin rakentamiseen, jossa kirjastoilla on keskeinen rooli? Kirjastopalveluista säästökurimuksen paineessa kirjoittaa Informaatioalan akateemisten puheenjohtaja ja Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsen Ari Rouvari. 


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.1.2016 9.42Viisisataaseitsemänkymmentä Terhi Ainiala

"Nyt on kyllä sellainen meininki, että en vuosi sitten olisi ikinä uskonut. Ja silti me täällä yritämme pitää hommat hallinnassa. Me opetamme, ohjaamme ja tutkimme niin kuin ennenkin. Tai ehkä niin kuin viimeistä päivää." Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja, Helsingin yliopiston suomen kielen yliopistonlehtori Terhi Ainiala kuvaa blogissa tunnelmia HY:n henkilöstöinfon 27.1. jälkeen.

Lue lisää | 3 Kommenttia | Kommentoi


11.1.2016 8.55Tieteentekijöiden uratavoitteita Petri Koikkalainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 2014 tutkijauratyöryhmän, jossa puheenjohtaja Petri Koikkalainen on ollut Tieteentekijöiden liiton edustajana. Työryhmä päättää työnsä tänä keväänä. Ura- ja nimikekysymyksistä on käyty keskustelua myös useissa yliopistoissa. Liiton tai paikallisyhdistysten keskustelualoitteisiin on reagoitu osin toiveitakin herättävällä tavalla. Blogi on tiivistelmä tällä hetkellä tärkeistä aiheista ja tavoitteista.

Lue lisää | 3 Kommenttia | Kommentoi


21.12.2015 10.47Puolustamme tieteellistä perustutkimusta Terhi Ainiala

"Tuoreen strategiansa mukaisesti Tieteentekijöiden liitto puolustaa tieteellistä perustutkimusta ja tutkitun tiedon merkitystä yhteiskunnassa. Tämä on minusta kaikkein tärkein liiton tehtävä. Myös Helsingin yliopisto on tieteellistä perustutkimusta ja siihen pohjautuvaa opetusta varten. Näitä arvoja me puolustamme, yhä aktiivisemmin." Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Terhi Ainiala puhui Helsingin yliopiston varjo-375-vuotisjuhlassa 18. joulukuuta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.12.2015 13.43Opitaan toisiltamme, ollaan vertaisia Terhi Ainiala

Helsingin yliopistossa on käynnistynyt vertaismentorointikoulutus, joka onkin ensimmäinen lajiaan. Tavoitteena on ottaa vertaismentorointi laajemmin käyttöön. "Toivotan tämän tervetulleeksi. Vertaisena toimiminen ja käytäntöjen ja kokemusten jakaminen on mitä hyödyllisintä ja antoisinta. Tavallaanhan tällaisten asioiden pitäisi olla aivan arkipäiväisiä yliopistossa ja muissakin työyhteisöissä, mutta eihän niille arjen vauhdissa jää aikaa." Näin bloggaa liiton varapuheenjohtaja, suomen kielen yliopistonlehtori Terhi Ainiala.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.11.2015 10.53Tarvitaan syitä surkutella Jussi Vauhkonen

"Tieteentekijöitä yhdistää tieteellisen tiedon tuottaminen, soveltaminen ja ymmärrys tutkitun tiedon merkityksestä yhteiskunnassa, niin kuin liiton uudessa strategiassa linjataan. Tiedon tuottamista, soveltamista ja ymmärrystä tarvitaan yhä enemmän ja yhä useammassa organisaatiossa myös varsinaisten tutkimusyhteisöjen ulkopuolella. Tätä valoisaa tulevaisuutta vain on tällä hetkellä vaikea nähdä yliopistojen sisällä. Maan hallituksen asiana on lopettaa pelon lietsominen ja osaamisen vähättely ja rakentaa yliopistojen rahoitukseen tulevaisuuspaketti. Yliopistojen johto sen sijaan ottakoon asiakseen huolehtia siitä, että yliopistolaisilla on syy surkutella alanvaihtajaa oikein porukalla!" Liiton varapuheenjohtaja Jussi Vauhkonen kirjoittaa blogissa alanvaihtamisesta.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


6.11.2015 9.49Maailman kärkeen ei ylletä ilman tieteellisiä kirjastoja Ari Rouvari

Tuottavuusloikka korkeakoulusektorilla voidaan saavuttaa, mutta siihen tarvitaan kirjastoalan ammattilaisia – niitä jotka kuuluvat siihen 40 %:iin henkilöstöstä - lukuun joka opetusministerin mukaan ”ei varmasti kenenkään mielestä ole tyydyttävä”. Informaatioalan akateemiset ry:n puheenjohtaja Ari Rouvari kommentoi blogissa Sanni Grahn-Laasosen kirjettä tietoasiantuntijoiden näkökulmasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.11.2015 10.21Helsingin yliopisto myllertää kerralla kaiken Tapani Kaakkuriniemi

Helsingin yliopistossa on pantu hädän hetkellä käyntiin uudistustyöt kaikilla toiminnan aloilla. Väen vähentämisen lisäksi hallinto järjestellään uudelleen, tiedekunta- ja laitosrakenne myllerretään, opiskelu ja opetus pannaan uusiksi. "Minusta näyttää, että kaikki tämä kohellus on samaa kuin jos yrittäisi kiivetä perä edellä puuhun", kirjoittaa blogissa Helsingin yliopiston tieteentekijöiden puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.10.2015 13.36Tiede ei ole johdon projekti Petri Koikkalainen

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen avoimen kirjeen tyyli muistuttaa päiväkäskyä. Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala esitti maanantaina koulutuksen hyökkäysjoukkoja. "Jättäkää se mitä teette, lisätkää kierroksia, lähtekää marssimaan uuteen suuntaan, oli poliittisen johdon viesti yliopistojen ja korkeakoulujen johdolle. ...Ongelmana on vain se, että tiede ei toimi kuten liikkeen- tai sodanjohto, jossa resurssit voidaan koota ja heittää nopeasti aina uuteen painopistesuuntaan", kommentoi Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen blogissa.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


26.10.2015 9.15Tohtorikoulutettavat epävarman edessä Terhi Ainiala

Kilpailu jatko-opiskelupaikoista kiihtyy. Varsinaisia lottovoittoja ovat tutkijakoulujen tarjoamat yleensä nelivuotiset paikat, joissa väitöstyötään saa tehdä työsuhteessa. Paikkoja on kuitenkin tarjolla vain pieni määrä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan koordinoimiin neljään tohtoriohjelmaan tuli tänä syksynä 165 hakemusta, kun paikkoja on tarjolla kymmenen. Tilanteesta kirjoittaa Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Terhi Ainiala.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


21.10.2015 9.12Työsuojelun merkitys korostuu yt-tilanteissa Mia Weckman

Työyhteisö kokee irtisanomiseen johtaneet yhteistoimintaneuvottelut raskaiksi.Työntekijöiden vähentämistilanteessa työkuormat voivat muodostua kohtuuttomiksi jäljelle jääville työntekijöille.Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja huolehtii työntekijöiden jaksamisesta ja selviytymisestä kasvaneen työmääränsä kanssa. Työsuojelun tärkeydestä kirjoittaa Tieteentekijöiden liiton lakimies Mia Weckman. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.10.2015 10.17Ryhmätöille aikaa myös lukujärjestyksessä Terhi Ainiala

Yhdessä ja ryhmissä kannattaa tehdä juttuja. Valmistuvat kandidaatit ja maisterit lähtevät työelämään, jossa yhteistyöprojekteja tullee riittämään. Näitä taitoja kannattaa harjoitella yliopistoissakin. Ei tehdä näistä opiskelijoille kuitenkaan tarpeettoman hankalia, kirjoittaa blogissa Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja, Helsingin yliopiston Opettajien akatemian jäsen Terhi Ainiala.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.10.2015 15.18Hallituksen lahja Elina Katainen

Tuhoaminen uudistaa, niukkuus lisää luovuutta, näin vakuuttaa hallitus uuskielellään. Tieteentekijöiden liiton asiamies Elina Katainen pohtii blogissa, mihin suuntaan hallituksen ”uudistukset” yliopistoa vievät.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.9.2015 10.09Yliopistojen musta syksy Eeva Rantala

Hallituksen päättämät isot leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta johtivat yliopistojen mustaan viikkoon syyskuun puolivälissä. YT-uutisissa otsikoihin nousee irtisanomiset, mutta samalla satojen määräaikaisten työntekijöiden työsuhteet päättyvät. Määräaikaisille ei tarjota tukipaketteja ja apua työllistymiseen. Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Eeva Rantala toivottelee henkilöstölle jaksamista rankkaan syksyyn. "Työnantajalta odotan malttia ja pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua. Yritysmaailman keinot ja ohjeet eivät sovi yliopistoihin."  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.9.2015 11.10Mitä valtio tekee sopimuspöydässä? Jussi Vauhkonen

Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Jussi Vauhkonen kirjoittaa blogissa kolmikantaisen sopimisen suomalaisesta erityispiirteestä, siitä että valtio päästetään keskustelemaan asioista, joista työmarkkinajärjestöt voisivat sopia keskenäänkin. Neuvotteluasetelman tasavertaisuus toteutuu järjestöjen välisissä neuvotteluissa ja työehtosopimukset toteuttavat sopimisen vapautta. Tätä tasapainoa valtion ei sovi keikutella mielensä mukaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.9.2015 15.23Kohti matalamman jalostusarvon yliopistoja? Petri Koikkalainen

Kurjuuden keskelläkin virallinen Suomi työryhmineen yrittää katsoa tulevaisuuteen. Esimerkkinä tästä on OKM:n työryhmän heinäkuinen raportti Suomi osaamisen kasvu-uralle: Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle. "...paperi oli ehkä ”vain yksi työryhmäraportti”, mutta se heijastelee hyvin koulutuspoliittisen ajattelun pitkäaikaista elinkeinoelämävetoista pragmatismia, joka uuden hallituksen myötä saattaa olla jopa voimistumassa. Pahimmassa tapauksessa ”vapaa” tiede ja taide aletaan nähdä eksoottisina turhuuksina." Näin kommentoi Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen blogissa.    

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.9.2015 13.55Digitalisointia ja vuorovaikutusta Terhi Ainiala

Hallitus on julkistanut tällä viikolla kärkihankkeitaan, joista yksi on koulutus ja osaaminen. Opetus- ja kulttuuriministeri paljastaa huomenna tästä lisää. Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Terhi Ainiala veikkaa, että yliopistoille ja tutkimukseen kärkihankerahaa ei liikene  paljon, mutta yliopistojenkin digitaalisiin oppimisympäristöihin luultavasti satsataan. "Digitalisointi ei ole eikä saa olla vain massojen verkkokursseja. Digitalisointi voi monipuolistaa opetusta ja tarjota enemmän mahdollisuuksia vaikkapa yhteistyöprojekteihin yritysten, järjestöjen ja instituutioiden kanssa. Pidetään kuitenkin huoli siitä, että ollaan paitsi verkossa myös ihan nokikkain."

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.6.2015 13.03Aikaa tutkimukselle Terhi Ainiala

Yliopistonlehtorin päätehtävä on opettaa ja ohjata. Työaikasuunnitelmien ohjeisiin on kirjattu, minkä verran kontaktiopetustunteja lehtori antaa. Näitä tunteja on vähintään 196, enintään 392. Kontaktiopetuksen päälle tulevat opetuksen suunnittelu, kurssitöiden ja tenttien laatiminen ja tarkastus, erilaiset ohjaustehtävät ja muut opetustyöt.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.6.2015 9.59Yliopistouudistus 2.0 – julkisin varoin, yksityisten hyväntekijöiden ohjauksessa? Petri Koikkalainen

Vain päivä EK:n talkookirjeen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmoitti tiedotteella, että yksi hänen hallinnonalansa kärkihankkeista on koulutuksen ja tutkimuksen ”talouden pohjan vahvistaminen pääomittamalla korkeakouluja”. Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen näkee uhkana sen, että jatkossa merkittävä osa yliopistoihin tehtävästä julkisesta panostuksesta tehdään riippuvaiseksi yksityisten hyväntekeväisyydestä. "Lahjoituksia ilman jäävien yliopistojen julkisissa rahoitusnäkymissä on lähinnä lisääntyvää kurjuutta." Pelissä ovat myös pienen maan tiedepoliittiset valta-asemat.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.6.2015 9.33Ei vaiskaan! Elina Katainen

Näissä vaaleissa nähtiin aika monta kunnon vedätystä. Tieteentekijöiden liiton asiamies, VTT Elina Katainen ottaa blogissa esille koulutuslupauksen pettämisen ja subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopumisen. "Pitäisikö äänestäjien "kuluttajansuojaa" parantaa? Kansalaiset voisivat perustaa Faktabaari-tyyppisen sivuston, jolla käsiteltäisiin vaalien pahimpia vedätyksiä."

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.5.2015 10.22Määräaikaisuuksien vähentäminen on yhteinen vastuu Jussi Vauhkonen

Määräaikaisuudet vaivaavat tutkimuslaitoksia vähemmän kuin yliopistoja. Ne osaavat ilmeisesti pyörittää projektirulettia taitavammin. Määräaikaisten osuus yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on moninkertainen yksityisen sektorin työnantajiin verrattuna, vaikka tilastoa siivottaisiin poistamalla kaikki väitöskirjantekijät. Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Jussi Vauhkonen vetoaa: "Olen nyt jo useamman vuoden ollut näissä edunvalvonnan ympyröissä, enkä ole vielä kertaakaan törmännyt henkilöön, jonka mielestä nykytilanne olisi tarkoituksenmukainen. Määräaikaisuuksia olisi saatava vähemmäksi, mutta kun se on aina jonkun muun vastuulla. Siksi vetoomus Sivistystyönantajille: otetaan vastuu ja hoidetaan tämä yhdessä."

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.5.2015 10.36Kriittinen massa, vielä kerran Petri Koikkalainen

Tiedepolitiikan muotisanat kuluvat ja vaihtuvat. Ajatus ”kriittisestä massasta” tuntuu kuitenkin pysyvän sen linjaajien ja vaikuttajien suosiossa. Kriittisellä massalla perustellaan muun muassa resurssien keskittämistä ja nykyistä suurempia tutkimus- ja opetusyksiköitä. Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen muistuttaa, että Albert Einsteinille kriittinen massa oli hänen asunnossaan kokoontunut kolmen hengen keskustelupiiri.  "Nykyisessä tiedepolitiikassa ajatus kriittisestä massasta on huomioitava tosiasia. Siksi jokaisen tieteentekijän on hyvä osata löytää ja perustella oma kriittinen massansa – se yhteisö, joka tuo työhön sen mielekkyyden."

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.4.2015 9.59Tutkija, tunnisteesi on 0000-0001-5532-9274 Eeva Rantala

Tutkijoille puuhataan ORCID-tunnisteita. OKM on lähettänyt asiaa koskevan raportin lausuntokierrokselle. ORCIDin tavoitteena on luoda tieteellisen julkaisemisen ja tutkimushallinnon tarpeisiin kansainvälinen tutkijoiden tunnistejärjestelmä. Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja kysyy blogissa, mihin OKM tarvitsee tutkijarekisteriä? Ministeriön ei liene tarpeen mitata yksittäisen tutkijan tuloksellisuutta. Tutkijaa ei voida velvoittaa rekisteröimään itselleen ORCID-tunnusta.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


10.4.2015 9.37Ennustettavampia polkuja tutkijoille Terhi Ainiala

Tutkijan uralla portaat eivät ole tasaisin välein. Askelmat voivat olla rosoisia ja hatariakin. Kaikki eivät ylimmille portaille edes mahdu. Miten tutkijanurasta sitten saataisiin ennustettavampi ja samalla tutkijoille kannustavampi? Tulevalle eduskunnalle - ja sitä myöten - hallitukselle viestiä on viety. Vakaa perusrahoitus (mukaan lukien strateginen ja kilpailtu rahoitus) antaisi vakaille tutkijanurille vakaan pohjan. Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Terhi Ainiala toivoo tulevilta päättäjiltä hyviä ratkaisuja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.4.2015 15.11Työntekijä on yliopistolle (vain) määräaikainen ongelma Mia Weckman

Yliopistojen keksimät perustelut määräaikaisille työsuhteille ovat monenkirjavia. Yleisimpiä ovat sijaisuus, neliportainen tutkijanura, väitöskirjatyö, projektityö. Mutta muitakin riittää: yliopiston strategiset valinnat, ulkopuolinen rahoitus, avoinna olevan tehtävän hoito (vuosikaudet) sekä ”määräaikaisen tehtävän hoito” (siis mikä?). Kaikki kekseliäät perusteet eivät ole lainmukaisia. Asiasta kirjoittaa blogissa Tieteentekijöiden liiton lakimies Mia Weckman.  

Lue lisää | 3 Kommenttia | Kommentoi


23.3.2015 8.27Ratkeavatko ongelmat työelämää heikentämällä? Riku Matilainen

Ratkeaako kestävyysvaje ja muut tämän päivän ongelmat työelämää tai työlainsäädäntöä heikentämällä?  Tuskin ratkeaa. Ajan henki tuntuu olevan ammattiyhdistysten leimaaminen yleiseksi jarrumieheksi ja syylliseksi heikkoon kilpailukykyyn. Tieteentekijöiden liiton asiamies Riku Matilainen toivoo, että yliopistosektorilla rakenteellinen kehittäminen ei ole se yleensä käytetty kiertoilmaisu leikkaamiselle, joka tehdään talous edellä!  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.3.2015 12.58Miksi yliopisto näkee apurahansaajan vain kulueränä? Elina Katainen

Helsingin yliopiston tiedekunnat ja laitokset voivat ryhtyä perimään 1600 euron vuosimaksua apurahansaajien "työskentelyedellytyksistä". Yliopiston perusteluissa apurahansaajat nähdään lähinnä kulueränä. Tieteentekijöiden liiton asiamies Elina Katainen kysyy, miksi tuottopuolta ei ole lainkaan arvioitu? Perusteluissa ei lainkaan viitata siihen, että apurahalla työskentelevät tutkijat tuottavat tieteellistä tietoa, ideoivat uusia hankkeita, kommentoivat tekstejä ja tuovat laitoksille omat verkostonsa. He toisin sanoen rakentavat akateemista yhteisöä siinä kuin muutkin tutkijat.

Lue lisää | 8 Kommenttia | Kommentoi


6.3.2015 11.03Rahaa ja rauhaa Jussi Vauhkonen

Mitä sitten ohjelmissa lukisi, jos Tieteentekijöiden viesti sujahtaisi puolueiden papereihin sellaisenaan? Kaikessa yksinkertaisuudessa: rahaa ja rauhaa. Näin kirjoittaa Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Jussi Vauhkonen blogissa, jonka aiheena eduskuntavaalien alla vaikuttaminen sekä puolueiden vaaliohjelmien linjaukset tutkimuksesta ja tieteestä.

Lue lisää | 2 Kommenttia | Kommentoi


27.2.2015 9.44Onko yliopistot avattu tieteelliselle kilpailulle, markkinoille vai poliittisille intresseille? Petri Koikkalainen

Ovatko yliopistot ”heikkoja alihankkijoita”, joiden tuotannon suunnan ja kehityksen ehdot suurin asiakas, valtio, pystyy vahvasta neuvotteluasemastaan sanelemaan? Jos tilanne olisi tämän suuntainenkaan, on kysyttävä ainakin seuraavat kysymykset. Kuinka hyvin valtion edustama poliittis-hallinnollinen asiantuntemus riittää resurssiohjaukseen, joka muuttuessaan yhä yksityiskohtaisemmaksi ja mittaavammaksi vaikuttaa myös tieteellisen tutkimuksen sisältöihin? Tätä pohtii Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen blogissa.

Lue lisää | 2 Kommenttia | Kommentoi


12.2.2015 9.26#Kirjastopuolue - paljonko on kirjastonhoitajan euro Ari Rouvari

Liity mukaan Kirjastopuolueeseen. Tutkijalle Kirjastopuolue lupaa vapaan pääsyn tietoon ja vankan perustan tutkimustyölle jatkossakin. Puolueen aktiivit, informaatioalan akateemiset osaajat, tarjoavat loogisesti järjestettyä ja jäsennettyä tietoa sekä tukea tutkijalle ja opiskelijalle. Informaatioalan akateemisten puheenjohtaja ja Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsen Ari Rouvari kirjoittaa kirjastopuoluekampanjasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.2.2015 13.12Apurahatutkija ja korvaukset: työtapaturmakorvauksia ja yliopistokorvauksia Eeva Rantala

Kotona tutkimustyötä tehdessä sattunut tapaturma kuuluu korvauksen piiriin, mutta WC-tiloissa käynnin yhteydessä sattunut tapaturma ei. Jos apurahatutkija tekee tutkimustyötään kahvilassa, kuuluu työtä tehdessä sattunut tapaturma vakuutuksen piiriin, mutta kahvilan WC-tiloissa sattunut tapaturma ei kuulu vakuutuksen piiriin. Välittömästi työsuoritukseen liittyvä peseytyminen kuuluu korvaussuojan piiriin. Näin seikkaperäisesti säädetään uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteluteksteissä. Asiasta kirjoittaa Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Eeva Rantala.  

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


28.1.2015 12.40Projekteja tekemään Terhi Ainiala

”Me teimme sen yhdessä” saattaa joskus olla klisee, jota esimerkiksi Oscar-gaalan palkitut toistelevat. Helsingin yliopiston Opettajien akatemiaan viime syksynä valittu yliopistonlehtori Terhi Ainiala kirjoittaa blogissa yhdessä tekemisen puolesta. Tämän vuoden alusta Ainiala aloitti Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtajana.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.12.2014 11.14Hei ope, opeta oppimaan Terhi Ainiala

Opiskelutaitoja tulisi oppia koko opiskelun ajan, jokaisella kurssilla, osana jokaista opintokokonaisuutta. Kuinka näitä opiskelutaitoja opitaan? Ja missä niitä opitaan? Tästä kirjoittaa Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtajana vuoden 2015 alusta aloittava yliopistonlehtori Terhi Ainiala.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.11.2014 14.36Pelko on aseeni Ismo Björn

"Työpaikan menettämisen pelko ja irtisanomisen uhkakuva vaivaavat yliopistolaisia. Jatkuva kehittäminen vie voimaa. Heikoksi yksittäisen tutkijan saavat tuntemaan myös alati muuttuvat tuloksellisuuden laskentamallit. Juuri kun olit opinnut jufo-luokittelun ja sen epämääräisen pisteytyksen, niin eikös tilalle tuotu toinen, tällä kertaa h-indeksi." Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsen Ismo Björn peilaa yliopistohenkilöstön asemaa työelämän muutokseen.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.10.2014 10.05Vertaistensa arvioijat Petri Koikkalainen

Valtio tulosohjaa ja kilpailuttaa entistä voimakkaammin, mutta tuloksen arvioinnissa tarvittavaa tietoa ja jopa kriteereitä se pyytää yhä useammin yliopistolaisilta itseltään.Tutkijalähtöisestikin toteutetulla arvioinnilla voi olla odottamattomia tiedepoliittisia seurauksia. Esimerkiksi Julkaisufoorumin tiimoilta on noussut huolta siitä, että tasoluokitukset voivat uhata tutkijoiden arvostamia tieteellisen keskustelun kanavia.  Kentältä kuuluu tietoja kotimaisistakin lehdistä, joissa julkaisujono on venynyt pariin–kolmeen vuoteen. Jos siis kirjoittaisin tällaiseen lehteen artikkelia nyt, se saatettaisiin hyvässä tapauksessa hyväksyä ensi vuonna ja julkaista vuonna 2017. Tätä pohtii blogissa akatemiatutkija, liiton hallituksen jäsen Petri Koikkalainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.10.2014 13.22Yhdessä opitaan Terhi Ainiala

Yhteisöllisyys nousi komeasti kantavaksi teemaksi Tieteentekijöiden liiton seminaarissa Opetus - välttämätön hyvä?. Seminaari pidettiin 13. lokakuuta Helsingin yliopistolla. Puheenvuorojen keskeisestä sanomasta ja seminaarin annista kirjoittaa liiton opetus- ja järjestötyöryhmän jäsen, yliopistonlehtori Terhi Ainiala. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.10.2014 16.32Yliopistoissa on paljon rakenteita, jotka eivät tue yhteisöllisyyttä Kimmo Svinhufvud

Tieteentekijöiden liitto on valinnut Vuoden tieteentekijäksi filosofian tohtori, yliopisto-opettaja Kimmo Svinhufvudin Helsingin yliopistosta. Valinta julkistettiin maanantaina 13. lokakuuta Opetus - välttämätön hyvä? -seminaarissa. Kimmo Svinhufvud korosti puheenvuorossaan yhteisöllisyyttä. Hän näki siitä avaimen yliopistojen moniin nykyhaasteisiin.  

Lue lisää | 3 Kommenttia | Kommentoi


25.9.2014 18.23Käsi joka kehtoa keinuttaa Mia Weckman

"Viimeaikaisten tapahtumien valossa tuntuu, että sivistys tai sivistyneisyys, osaaminen ja hyvyys ovat usein kaukana yliopiston omasta toiminnasta." Näin kommentoi Tieteentekijöiden liiton lakimies Mia Weckman Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian yhteistoimintamenettelyjen jälkeisiä irtisanomisia ja erityisesti niiden toteuttamistapaa.

Lue lisää | 6 Kommenttia | Kommentoi


19.9.2014 15.08Parannus apurahatutkijan asemaan vai uusi akateeminen köyhälistö? Ulla Aatsinki

"Osa-aikainen, määräaikainen tutkija on uusi kummajainen yliopistojen jo valmiiksi kirjavassa palvelussuhde- ja tutkijarahoituskäytänteissä. Se voi myös kannustaa yliopistoja palkkaamaan osa-aikaisia tutkijoita." Näin kommentoi Suomen Kulttuurirahaston uutta tukimuotoa Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja ja Nuorten tutkijoiden työryhmän puheenjohtaja Ulla Aatsinki.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.9.2014 13.37Opettamisen ilo Terhi Ainiala

Yhteistyö- ja keskustelutaidot ovat tärkeitä taitoja (työ)elämässä. Siksi niitä on hyviä kokeilla ja harjoitella jo yliopistossa. "Liian paljon asioita tehdään yksin ja kirjallisesti. Opiskelu- ja suoritusmuotojen monipuolistaminen olkoon yksi tehtävämme!" Näin kirjoittaa Tieteentekijöiden liiton opetus- ja järjestötyöryhmän jäsen, yliopistonlehtori Terhi Ainiala blogissa.   

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.9.2014 17.21Julkaise tai tuhoudu Tapani Kaakkuriniemi

"Tieteentekijöiden liiton jäsenkyselyssä nousi esiin rahoitusmalli ja, muotiin tullutta termiä lainatakseni, akateeminen kapitalismi, joka tarkoittaa lähes jatkuvaa ulkopuolisen rahoituksen hakua, julkaisupakkoa (julkaise tai kuole!) ja yleensä mittaamista ja siihen perustuvaa tulosohjausta. Määräaikaisten työsuhteiden ongelma askarruttaa myös jatkuvasti." Näin puhuu liiton puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi Helsingin yliopiston lukuvuoden avajaisissa 1. syyskuuta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.6.2014 11.45Näkymätön ura Eeva Rantala

Liiton toiminnanjohtaja Eeva Rantala kommentoi yliopistojen uramahdollisuuksia. Missä viipyy yliopistojen panostaminen tutkijanuriin ja niiden houkuttelevuuteen? Onko Suomella varaa hukata osaamispotentiaalia?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.6.2014 11.06Ostaisitko ministeriltä käytetyn auton? Eero Kuparinen

Aalto-yliopiston aikoinaan saamista lisärahoista on tehty eduskunnassa jo kaksi kirjallista kysymystä. Opetusministeri lupailee, että asia otetaan esille elokuun lopun budjettiriihessä. Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Eero Kuparinen kysyy blogissa, ovatko maakuntien yliopistot jäämässä lopullisesti Aalto-yliopiston jalkoihin? Eikö Aalto-yliopiston saamaa lisärahoitusta avatakaan sovitun mukaisesti laatukilpailulle vuonna 2015?


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.6.2014 15.36Seminaareillako Suomi nousuun? Kirsti Sintonen

Nyt näyttää olevan trendinä järjestää hypetysseminaareja, joissa halutaan nostaa Suomi "maailmanluokan" osaamisen ja koulutuksen "huippumaaksi". Istuvan hallituksen teot puhuvat kuitenkin toista kuin mahtisanat. Tuleville päättäjille onkin syytä esittää toive: enemmän tekoja - vähemmän seminaareja. Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton yhteisen viestintäpäällikön blogikirjoitus ilmestyi Professoriblogissa 10.6.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.4.2014 10.17Päättyvistä kansallisista tohtoriohjelmista huomattava myös niiden edut Petri Koikkalainen

Akatemiatutkija, Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsen Petri Koikkalainen pohtii blogissa tutkijakoulu-uudistusta. "Elleivät yliopistot ryhdy kehittämään keskinäistä yhteistyötä, ei kriittistä massaa kuitenkaan helposti synny yliopistojen omissa tohtoriohjelmissa. Yhden yliopiston sisällä tutkimusalat jäävät pieniksi, ja vaikka tutkijat tekevätkin yhteistyötä naapurialojen kanssa, ollaan monesti vielä kaukana vanhojen ohjelmien valtakunnallisista synergioista."

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.4.2014 15.17Riihen anti Ulla Aatsinki

Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja kommentoi blogissa kehysriihen päätöksiä. Yliopistoindeksin puolittaminen heijastuu väistämättä yliopistoväen työsuhteisiin: yt-menettelyt eivät ainakaan vähene. Varainhankinnan kautta tulevat vastinrahat eivät tuo tähän helpotusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.3.2014 10.39Yliopistoilta leikkaaminen syö kasvun eväät Kirsti Sintonen

Monien huhupuheiden ja julkisuudessa olleiden tietojen perusteella yliopistoindeksi on ensi maanantain ja tiistaina kehysriihessä liipaisimella. Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton viestintäpäällikkö kirjoittaa, että nyt jos koska pitää välttää toimia, jotka syövät uuden kasvun eväät.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.3.2014 12.50Avoin data, avoin lähdekoodi – huippuyliopistot Ari Rouvari

Huipulle ja yhteiskuntaan – maailman parhaaksi. Helsingin yliopiston strategian 2013−2016 tavoitteena on huippuyliopisto. Korkeatasoinen opetus ja tutkimus saadaan aikaan korkeatasoisilla palveluilla: huippuyliopistoa ei voi olla ilman huippukirjastoa ja -tietopalveluja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.2.2014 9.23Pisteitä ja työhyvinvointia Ismo Björn

Kilpailu kovenee yliopistoissa. Mutta pelkkä pisteiden kerääminen ei kiinnosta edes jääkiekkoilijaa. Teemu Selänne ei tarvitse kehityskeskusteluja ja kyselyjä työssä viihtymisestä - kovia palkkaneuvotteluja toki. Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsen, erikoistutkija Ismo Björn kirjoittaa blogissa kilpailun ja työhyvinvoinnin vaikeasta yhtälöstä.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.2.2014 10.23Aloituspaikkamääriä ollaan kasvattamassa - mistä lisäaika tutkimukseen? Eero Kuparinen

Opetusministeri ajaa korkeakoulujen aloituspaikkamäärien kasvattamista. Samanaikaisesti yliopiston opettajille vaaditaan perustellusti lisää aikaa tutkimuksen tekemiselle. Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Eero Kuparinen pitää yhtälöä mahdottomana ilman resurssien selvää lisäämistä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.2.2014 13.32Neliportainen, ulkoinen, virkamiesmäinen vai vain sekava tutkijanura? Petri Koikkalainen

"Yliopistojen pitäisi uskaltaa päättää, ottavatko ne yleisesti käyttöön tenure track -tyyppisen järjestelmän vai haluavatko ne edelleen noudattaa valtion tiliviraston henkilöstöpolitiikkaa." Näin pohtii blogissa Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsen, valtio-opin akatemiatutkija Petri Koikkalainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.1.2014 15.46Tutkimusrahoituksen turhan jännittävät käänteet! Ulla Aatsinki

Liiton varapuheenjohtaja Ulla Aatsinki kirjoittaa apurahatutkijoiden tukalasta asemasta. Yliopistot eivät suostu allekirjoittamaan Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan suositusta apurahansaajien aseman parantamiseksi.  Lue lisää | 4 Kommenttia | Kommentoi


8.1.2014 12.04Määräaikaista kaikki on vaan Eeva Rantala

Liiton toiminnanjohtaja Eeva Rantala kommentoi yliopistojen määräaikaistilannetta ja vaatii yliopistoilta vastuullisempaa henkilöstöpolitiikkaa.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


17.12.2013 9.50Etiikkaa tutkimukseen! Tapani Kaakkuriniemi

Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi avaa liiton blogin kirjoittamalla tutkimusetiikasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi