Blogi

Tieteentekijöiden liiton aktiivitoimijat kirjoittavat blogeja ajankohtaisista yliopisto- ja tutkimusasioista.
19.4.2017 13.05

Itsehallinto kyseenalainen Tampere3:ssa

Maija Mattila

Tampere3-säätiön säädekirja on määrä allekirjoittaa huomenna 20.4. "Tampere3:n valmistelu on ollut yliopistoyhteisön näkökulmasta tuskastuttavaa", kirjoittaa blogissa Tampereen yliopiston tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija Mattila. "Kysymys uuden yliopiston säännöistä on helppo leimata pelkäksi henkilöstön edunvalvonnaksi. Siitä ei kuitenkaan ole kyse. Tieteen kehityksen edellytys on itseohjautuvuus ja itsehallinto, joka Suomessa on katsottu perustuslakikirjauksen arvoiseksi periaatteeksi. Tampereen yliopiston tieteentekijät ry. ei vastusta Tampere3-hanketta sinänsä, mutta sen valmistelun ongelmia ei voi ohittaa olankohautuksella."

 

Mikäli kaikki menee suunnitellusti, Tampere3-säätiön säädekirja allekirjoitetaan huomenna 20.4. Tampere3:ssa on kyse kolmen tamperelaisen korkeakoulun fuusiosta: Tampereen yliopisto (TaY) ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) muodostavat säätiön, joka tulee omistamaan Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK). Uusi yliopisto tulee olemaan niin hallintomalliltaan kuin monialaisuudessaan ainutlaatuinen. Se on myös yksi ennakkotapaus korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä.

 

Tampere3:n valmistelu on ollut yliopistoyhteisön näkökulmasta tuskastuttavaa. Tampereen yliopiston yliopistokollegio edellytti 2016, että uusi yliopisto tulee olemaan oikeushenkilömuodoltaan julkisoikeudellinen yhteisö. Suomessa säätiöitä ovat tähän asti olleet ainoastaan Aalto-yliopisto ja TTY, joista kumpikaan ei ole monialainen samassa mielessä kuin Tampereen yliopisto. Kummankaan säätiöyliopiston hallituksessa ei ole yhtäkään yliopistoyhteisöön kuuluvaa jäsentä. Säätiöyliopistoissa ei myöskään ole yliopistokollegiota vaan tehtäviltään pääasiassa opintohallintoon keskittyvä monijäseninen hallintoelin (konsistori), joka kuitenkin päättää yliopiston hallituksesta.

 

Julkisoikeudellinen henkilömuoto ei sopinut fuusion muille osapuolille, ilmeisesti erityisesti TTY:lle, jonka perustajilla on TTY-säätiössä kiinni satoja miljoonia peruspääomaa. TTY on myös ajanut ”strategista johtamismallia”, eli mallia, jossa hallinto on pääsääntöisesti järjestetty niin, että yliopistoyhteisö ei osallistu siihen.

 

Tampere3 on alusta asti ollut projekti, jossa yliopiston itsehallintoperiaatteelle ei ole ollut sijaa. Säätiömallin lisäksi säätiön ensimmäisessä sääntöluonnoksessa konsistorin puheenjohtajaksi oli kirjattu rehtori tai hänen määräämänsä henkilö. Toisin sanoen, se ainoa hallintoelin, joka koostuisi yksinomaan yliopistoyhteisöön kuuluvista ryhmistä, olisi hallituksen nimittämän rehtorin johtama. Tämän opetus- ja kulttuuriministeriöstä tulleen kirjauksen lainvastaisuus kuitenkin ”huomattiin” viime hetkellä, ja kirjaus poistettiin.

 

Säätiön sääntöihin on kuitenkin jäänyt muita kohtia, jotka ovat uuden yliopiston itsehallinnon näkökulmasta vähintäänkin ongelmallisia. Säätiön ensimmäisen hallituksen nimittäisi TTY:n ja TaY:n nykyiset hallitukset. Yliopistolain mukaan yliopiston hallituksen nimittäminen on kuitenkin monijäsenisen hallintoelimen tehtävä. Myös hallituksen nimityskomitean kokoonpano rikkoo yliopiston itsehallinnon periaatteen: sääntöluonnoksessa nimityskomitean kuudesta jäsenestä kolme olisi säätiön perustajien edustajia. Siirtymävaiheessa hallinto siis asiallisesti siirtyisi yliopiston ulkopuolelle.

 

On hämmentävää, että säätiön hallintomallin lainmukaisuuteen liittyvät ongelmat ovat olleet ainakin joidenkin fuusiossa mukana olevien tahojen tiedossa jo pitkään. Olen huolestunut paitsi tieteentekijänä, myös kansalaisena siitä, että lain kannalta erittäin ongelmallinen sääntöluonnos on tullut juuri ministeriöstä.   

 

On väitetty, että nyt ollaan perustamassa vasta säätiötä, ja se on tehtävä pelkästään säätiölain, ei yliopistolain, mukaisesti. Mutta TTY jatkoi aikanaan samalla hallintomallilla kuin millä TTY-säätiö oli perustettu. Uuden yliopiston sääntöjen lainvastaisuuden toteaminen edellyttäisi siis sen tunnustamista, että TTY:n hallintomalli on vuosia ollut sekä lain hengen että kirjaimen vastainen.

 

Kysymys uuden yliopiston säännöistä on helppo leimata pelkäksi henkilöstön edunvalvonnaksi. Siitä ei kuitenkaan ole kyse. Tieteen kehityksen edellytys on itseohjautuvuus ja itsehallinto, joka Suomessa on katsottu perustuslakikirjauksen arvoiseksi periaatteeksi. Tampereen yliopiston tieteentekijät ry. ei vastusta Tampere3-hanketta sinänsä, mutta sen valmistelun ongelmia ei voi ohittaa olankohautuksella. On korkea aika sille, että päättävistä tahoista joku korottaa äänensä ja vaatii yliopistolain noudattamista.

 

Maija Mattila

puheenjohtaja, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry.

Tieteentekijöiden liiton hallituksen varajäsen


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi

24.4.2017 8.19
Tieteentekijää myös
Ainahan voi asian viedä oikeuden punnittavaksi
Jos TaY:n hankilöstön edustajat katsovat, uuden yliopiston säännöt ja toimintamallit ovat lain hengen ja kirjaimen vastaisia edelleenkin sääntöjen muuttamisen jälkeen, niin ainahan voi asian viedä oikeuden punnittavaksi. Tieteentekijöiden järjestö luulisi olevan taho, jolla on siihen intressiä, muutenhan voidaan hyvinkin kysyä mitä moisella järjestöllä on virkaa virattomassa talossa.