Blogi

Tieteentekijöiden liiton aktiivitoimijat kirjoittavat blogeja ajankohtaisista yliopisto- ja tutkimusasioista.
3.6.2016 10.22

Maailma ja liitot

Elina Katainen

Akavan jäsenliitoista vain seitsemän kuuluu Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskukseen, vaikka voisi kuvitella kansainvälisen toiminnan ja keskuksen tavoitteiden kiinnostavan tätä laajemmin: SASK:in hankkeilla kun lisätään tasa-arvoa, vahvistetaan sosiaalista turvaverkkoa, edistetään työntekijöiden oikeuksia ja tuetaan kestävää kehitystä. Asiasta kirjoittaa Tieteentekijöiden liiton asiamies, VTT Elina Katainen.

Maailma kävi jälleen kylässä Helsingissä toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Tieteentekijöiden liitto kuuluu Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskukseen (SASK) ja oli muiden liittojen mukana sen teltalla jakamassa tietoa eri maiden työoloista.

Akavan 37 jäsenliitosta vain seitsemän kuuluu SASK:iin, vaikka voisi kuvitella kansainvälisen toiminnan ja keskuksen tavoitteiden kiinnostavan tätä laajemmin: SASK:in hankkeilla kun lisätään tasa-arvoa, vahvistetaan sosiaalista turvaverkkoa, edistetään työntekijöiden oikeuksia ja tuetaan kestävää kehitystä.

SASK:in ja siihen kuuluvien akavalaisten liittojen tapaamisessa alkuviikolla pohdittiin mahdollisuuksia tehdä SASK:in työtä tunnetuksi Akavassa ja lujittaa mukana olevien liittojen yhteistyötä. Esillä olivat yhteiset hankkeet ja kampanjat.

Akavalaisilla liitoilla on parhaillaankin hankkeita kehittyvissä maissa. Kumppaneina niissä ovat kohdemaiden ammattiliitot, kansainväliset ammattijärjestöt sekä niitä lähellä olevat koulutus- ja tutkimuslaitokset. Mukana on myös muita kansalaisjärjestöjä.

Esimerkiksi Specialla, Metalliliitolla ja Nenäpäivä-säätiöllä on Ghanassa hanke, jonka tavoite on naisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman parantaminen Obuasin ja Tarkwan kaivoskaupungeissa.

Insinööriliitto on puolestaan mukana Intiassa toteutettavassa jatkotutkimuksessa, jossa tarkastellaan työelämän oikeuksista Wärtsilän arvoketjussa. Kumppaneina ovat Metalliliitto, ammattiliitto PRO, Finnwatch ja intialainen ihmisoikeusjärjestö Cividep.

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitolla ja Puuliitolla on Nepalissa hanke, joka edistää työntekijöiden järjestäytymistä ja tietoisuutta oikeuksistaan. Hankkeessa on lisäksi ollut luonnonsuojeluun, kestävään metsätalouteen ja vihreisiin työpaikkoihin perehdyttävää koulutusta. Yhteistyötä on tehty WWF:n kanssa.

Liittojen yksittäiset jäsenet voivat niin ikään osallistua SASK:in toimintaan. Hakea voi esimerkiksi Kunnon työn lähettilääksi, joka vaikuttaa omalla työpaikallaan ja tapahtumissa eri puolilla Suomea. Lähettiläs-koulutukseen voi hakea kuka tahansa kansainvälisyydestä kiinnostunut ammattiliiton jäsen. SASK kouluttaa uusia lähettiläitä vuosittain, ja koulutuksessa saa tietoa sekä SASK:ista että kehittyvien maiden työoloista ja järjestäytymisestä.

Jäsenistö voi myös hakea SASK:in vuosittain järjestämälle omakustanteiselle opintomatkalle. Tämä on hyvä tapa perehtyä siihen, mitä SASK tekee maailmalla. Opintomatkoilla tutustutaan paikallisen ay-liikkeen toimintaan, vieraillaan työpaikoilla ja verkostoidutaan paikallisten ay-aktiivien kanssa. Koska matkat räätälöidään osallistujien mukaan, tieteentekijöillä voisi olla mahdollisuus päästä tutustumaan paikallisia liittoja lähellä oleviin tutkimuslaitoksiin. Viime vuonna opintomatka suuntautui Kolumbiaan, tänä vuonna Mosambikiin. Hakuaika matkoille on keväällä.

Maan hallituksen kehitysyhteistyöhön kohdistuneet leikkaukset johtivat myös SASK:issa irtisanomisiin ja hanketoiminnan vähittäiseen alasajoon yli 20 maassa. Tavoite on, että hankekumppaneille aiheutetaan mahdollisimman vähän vahinkoa. Tässä tilanteessa liittojen tuki on entistä tärkeämpää, ja toivoisi yhä useamman akavalaisen liitonkin harkitsevan mukanaoloa.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja