Blogi

Tieteentekijöiden liiton aktiivitoimijat kirjoittavat blogeja ajankohtaisista yliopisto- ja tutkimusasioista.
6.11.2015 9.49

Maailman kärkeen ei ylletä ilman tieteellisiä kirjastoja

Ari Rouvari

Tuottavuusloikka korkeakoulusektorilla voidaan saavuttaa, mutta siihen tarvitaan kirjastoalan ammattilaisia – niitä jotka kuuluvat siihen 40 %:iin henkilöstöstä - lukuun joka opetusministerin mukaan ”ei varmasti kenenkään mielestä ole tyydyttävä”. Informaatioalan akateemiset ry:n puheenjohtaja Ari Rouvari kommentoi blogissa Sanni Grahn-Laasosen kirjettä tietoasiantuntijoiden näkökulmasta.


Haastan teidät mukaan, päätti opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen avoimen kirjeensä korkeakoulujen johdolle.

Grahn-Laasosen mukaan korkeakouluissa on liikaa muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilökuntaa - 40 % koko henkilöstöstä. Kuitenkin tuottavuuden parantamiseksi tarvitaan juuri tuota muuta henkilökuntaa esimerkiksi korkeakoulukirjastoissa työskenteleviä  johtajia, tietoasiantuntijoita ja tietojärjestelmäasiantuntijoita.

OKM:n asettaman avoin tiede ja tutkimus -hankkeen tavoitteita ei saavuteta ilman kirjastojen panosta. Kirjastolla on keskeinen rooli avoimuuteen liittyvän osaamisen vahvistamisessa ja juuri kirjastojen tehtävänä on varmistaa se, että julkaisut ja tutkimusdata säilyvät ja ovat helposti saatavilla.

Lisäksi Kansalliskirjastolla on vastuu kahdesta keskeisestä Suomen tutkimusinfrastruktuurista: a) FinElibistä eli elektronisen aineiston hankinnasta korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille ja b) Finnasta, Kansallisesta digitaalisesta kirjastosta.

Grahn-Laasosen mukaan keskeisin korkeakoulujen ja tutkimuksen ongelma ei niinkään ole resurssien puute vaan niiden tehoton hyödyntäminen. Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi kirjastot ovat tehneet pitkään työtä yhtenäisen kirjastoverkon, järjestelmien yhteentoimivuuden ja datan yhteiskäyttöisyyden parantamiseksi, jotta vältettäisiin päällekkäistä työtä ja toiminta tehostuisi. Kirjastot myös opettavat tiedonhankintaa eli tietoaineistojen (resurssien) tehokasta käyttöä. 

Tuottavuusloikka korkeakoulusektorilla voidaan saavuttaa, mutta siihen tarvitaan kirjastoalan ammattilaisia – niitä jotka kuuluvat siihen 40 %:iin henkilöstöstä - lukuun joka ministerin mukaan ”ei varmasti kenenkään mielestä ole tyydyttävä”.

Digiloikka korkeakoulu- ja tutkimussektoreilla ei ole mahdollinen ilman informaatioalan ammattilaisia.

Haastan siis myös muun henkilöstön mukaan.

 

 

Ari Rouvari

puheenjohtaja, Informaatioalan akateemiset ry

Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsen

 

 

 

 

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja