Blogi

Tieteentekijöiden liiton aktiivitoimijat kirjoittavat blogeja ajankohtaisista yliopisto- ja tutkimusasioista.
12.9.2018 13.02

Nuorten tutkijoiden työ ei ole ilmaista – korkeakoulujen harmaaseen talouteen on puututtava!

Mikko Poutanen ja Nuorempien tutkijoiden työryhmä


Blogi_nutu

Kun taloudellinen paine yliopistoissa jatkaa kasvuaan, on esimerkiksi opetuksen resursointi vaatinut pohdintaa. Tämän pohdinnan lopputulema ei kuitenkaan voi olla hiljaa hyväksytty luistaminen työsopimuksista yleensä tai tuntiopetuksen suhteen. Näyttää siltä, että tiukassa taloudellisessa tilanteessa kasvaa kiusaus hahmottaa väitöskirjatutkijat ensisijaisesti opiskelijoiksi, joille ei oikeastaan tarvitsisi maksaa työstään käypää korvausta.

Pelkkä merkintä opetusansiosta CV:hen, opintopisteet tai muut "opiskelijalle sopivaksi" ymmärretyt korvauksen muodot eivät ole riittävä tai asiallinen korvaus tehdystä työstä. Yliopisto ja oppiaine hyötyvät motivoituneen tutkijan työpanoksesta, ja tämä pitää tunnustaa tarjoamalla asianmukainen korvaus.  

Väitöskirjatutkijoiden rinnastaminen opiskelijoihin on monen korkeakoulun virallisen linjan vastaista: esimerkiksi Tampereen yliopistossa nimenomaisesti tehtiin periaatepäätös vuonna 2015, jolla työsuhteessa väitöskirjaansa tekevät tutkija ei enää ole esimerkiksi ”tohtoriopiskelija”, vaan ”väitöskirjatutkija.” Sanoilla on tässä suhteessa merkitystä. 

Työ korkeakouluissa on juuri sitä – työtä. Työ korkeakouluissa on arvokasta, ja vaikka rahallinen palkkio ei ole ainoa tapa osoittaa työn arvoa, on se silti yksi merkittävä työn arvostuksen osoitus. Myös nuoret tutkijat työsuhteessa yliopistoon ovat työtä tekeviä korkeakouluyhteisön jäseniä, eikä heidän panostaan tule vähätellä luomalla vaihtoehtoisia korvausmalleja opetustyölle.

Joissain tilanteissa asiattomien sopimusten taustalla saattaa olla yksinkertaisesti hyvien sopimuskäytäntöjen huono tuntemus tiedekunnissa tai yksiköissä. Tässä suhteessa korkeakoulujen täytyy olla valmiita ylläpitämään hyviä sopimuskäytäntöjä, sekä tiedottamaan niistä aktiivisesti esimiehille. 

Tiukat akateemiset työmarkkinat ja epäsäännöllinen rahoitus on asettanut etenkin nuoret tutkijat erittäin prekaariin asemaan. Nuoria tutkijoita on puolustettava, ettei heikko rakenteellinen asema johda tahattomaan tai tahalliseen väärinkäyttöön. 

Hyvien käytäntöjen määrittely ja seuraaminen tuovat vakautta tutkijanuran alkuvaiheeseen, kun menettelyt ovat selviä ja läpinäkyviä. Tämä koskee yhtä lailla työsuhteessa olevia tutkijoita kuin apurahatutkijoitakin, joiden asemaa Tieteentekijöiden liitto on kiitettävästi lähtenyt parantamaan. 

Korkeakoulujen tulisi vakinaistaa käytäntönsä työ- ja tuntisopimusten kirjaamisesta, ja kertoa toimintatavoista työntekijöille. Ei voi olla niin, että yksittäinen tutkija/opettaja joutuu itse vaatimaan tuntityösopimuksen asianmukaista laatimista. Esimieskoulutuksessa tulee käydä läpi kyseisen korkeakoulun sopimuskäytännöt, sekä korostaa niiden molemminpuolisia hyötyjä. Panostus akateemiseen ja hallinnolliseen johtajuuteen maksaa itsensä takaisin. 

Opetusresurssien "harmaa" käyttö on myös tieteentekijöiden itsensä etujen vastaista. Kun harmaa tai palkaton työ on hiljaa hyväksytty, nousee kieltäytymisen kynnys kohtuuttomasti etenkin nuorten tutkijoiden kohdalla. Yksittäiset tutkijat ovat auttamatta alakynnessä kaikissa neuvottelutilanteissa työnantajan kanssa, joka voi vedota yleiseen käytäntöön tai vaikkapa täysin perusteettomaan "motivaation testaamiseen". 

Läpinäkyvät sopimusrakenteet sekä asiallinen korvaus asiantuntijatyöstä palkka-asteikon mukaan on reilua ja kasvattaa nuoren tutkijan aidosti osaksi akateemista yhteisöä. Kilpailu rahoituksesta ja oman tutkimuksen edistäminen ovat itsessään jo kyllin suuria haasteita ilman epätavallisten sopimuskäytäntöjen aiheuttamaa huolta ja vaivaa. Liittoon tai luottamusmiehiin nojaaminen on tässä keskeinen tapa tuoda perusteettomat poikkeuskäytännöt julki, sekä vaatia niihin korjausta.Palaa otsikoihin | 2 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
12.9.2018 16.58
työtön tutkija
hys-hys
Meitä on aika monta, jotka olemme "töissä" yliopistolla työttömyysetuudella, ihan väitelleitäkin tutkijoita. Ja vielä enemmän niitä, jotka ovat jossain vaiheessa olleet. Me vasta olemmekin halpaa työvoimaa. Mutta se on pakko tehdä tutkimjsta vaikka työttömänä, koska muuten ei ikinä tule saamaan mitään rahoitusta.
14.9.2018 12.24
Suoraan asiaan liittyvä artikkeli
https://www.hs.fi/elama/art-2000005826444.html

"Päivisin hän opetti Tampereen yliopistolla sovitellun päivärahan turvin."