Blogi

Tieteentekijöiden liiton aktiivitoimijat kirjoittavat blogeja ajankohtaisista yliopisto- ja tutkimusasioista.
19.9.2014 15.08

Parannus apurahatutkijan asemaan vai uusi akateeminen köyhälistö?

Ulla Aatsinki

"Osa-aikainen, määräaikainen tutkija on uusi kummajainen yliopistojen jo valmiiksi kirjavassa palvelussuhde- ja tutkijarahoituskäytänteissä. Se voi myös kannustaa yliopistoja palkkaamaan osa-aikaisia tutkijoita." Näin kommentoi Suomen Kulttuurirahaston uutta tukimuotoa Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja ja Nuorten tutkijoiden työryhmän puheenjohtaja Ulla Aatsinki.

Kulttuurirahasto tarjoaa uutena rahoitusmuotona väitöskirjan tekijälle mahdollisuuden yhdistää apuraha palkalliseen työsuhteeseen, niin että ne yhdessä mahdollistavat kokopäiväisen jatko-opiskelun. Tässä tukimuodossa tohtorikoulutettava, jolla on 56 %:n työsuhde yliopistoon tai muuhun tutkimuslaitokseen, voi hakea Kulttuurirahaston kokovuotista työskentelyapurahaa (24 000 euroa) käytettäväksi kahdessa vuodessa. Vastaavasti puolivuotista työskentelyapurahaa (12 000 euroa) voi hakea 12 kuukaudeksi.

Uutena tukimuotona esitetty apurahan ja palkan yhdistäminen herättää paljon kysymyksiä. Jos väitöskirjan tekijällä on 56 %:n työsuhde, voi hän hakea apurahaa ”täydennykseksi”. Jos apurahaa ei tule, muodostuu yliopistoihin joukko huonosti rahoitettuja osa-aikaisia väitöskirjan tekijöitä. Hyvänä asiana kokopäiväiseen apurahaan verrattuna on työterveyshuollon piiriin pääseminen. Huono asia taas on todella alhainen ansiosidonnainen työttömyysturva työttömyyden kohdatessa. Päiväraha määräytyy tällöin 56 %:n palkan perusteella ja olisi väitöskirjantekijöille vain noin 880 - 1000 euroa kuukaudessa riippuen väitöskirjan tekijän palkasta osa-aikaisena (2100 – 2500 euroa kuukaudessa). Apuraha ei kerrytä ansiosidonnaista päivärahaa. Tieteentekijöiden liiton viimeisimmän jäsenkyselyn mukaan 19 % jäsenistä oli ollut työttömänä kahden viimeisen vuoden aikana, väitöskirjan tekijöistä vielä enemmän. Työttömyysriski on suuri - tämä tukimuoto luo uuden akateemisen köyhälistön yliopistoille.

Osa-aikainen, määräaikainen tutkija on uusi kummajainen yliopistojen jo valmiiksi kirjavassa palvelussuhde- ja tutkijarahoituskäytänteissä. Se voi myös kannustaa yliopistoja palkkaamaan osa-aikaisia tutkijoita. Tieteentekijöiden liitto kannattaa kokoaikaisia nuorempien tutkijoiden työsuhteita.

                                                                                        


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi