Blogi

Tieteentekijöiden liiton aktiivitoimijat kirjoittavat blogeja ajankohtaisista yliopisto- ja tutkimusasioista.
20.4.2015 9.59

Tutkija, tunnisteesi on 0000-0001-5532-9274

Eeva Rantala

Tutkijoille puuhataan ORCID-tunnisteita. OKM on lähettänyt asiaa koskevan raportin lausuntokierrokselle. ORCIDin tavoitteena on luoda tieteellisen julkaisemisen ja tutkimushallinnon tarpeisiin kansainvälinen tutkijoiden tunnistejärjestelmä. Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja kysyy blogissa, mihin OKM tarvitsee tutkijarekisteriä? Ministeriön ei liene tarpeen mitata yksittäisen tutkijan tuloksellisuutta. Tutkijaa ei voida velvoittaa rekisteröimään itselleen ORCID-tunnusta.

Tutkija voi luoda itselleen ORCID-tunnisteen syöttämällä henkilötietonsa lomakkeelle osoitteessa http://orcid.org/register. Voiko tunnisteen tutkijalle luoda työnantaja?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausunnolle ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa -raportin ORCIDin tavoitteena on luoda tieteellisen julkaisemisen ja tutkimushallinnon tarpeisiin kansainvälinen tutkijoiden tunnistejärjestelmä. Tieteellisessä julkaisemisessa ja tutkimuksen arvioinneissa tarvitaan tarkkaa tietoa siitä, kuka julkaisun kirjoittajaksi merkitty henkilö on ja kenen ansioksi sen tuottamat tulospisteet lasketaan. Tällä hetkellä käytännöt ovat hajanaisia ja tekijän luotettava tunnistaminen pelkästään henkilönimen perusteella on mahdotonta. Tähän tarpeeseen on luotu kansainvälinen ORCID-järjestelmä.

ORCID-rekisteriä ylläpitävä yhdistys on rekisteröity Delawaren osavaltioon, USAan. Se on avoin, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka päämääränä on luoda yksilöiviä tunnisteita ja ylläpitää rekisteriä tutkijoiden identifioimiseksi ja heidän tieteellisen tuotantonsa yhdistämisestä heihin. Järjestelmää on suunniteltu suurten kansainvälisten kustantajien ja kansainvälisen julkaisemisen käytäntöjen ehdoilla.

ORCID- järjestelmään liittyy monia henkilötietoihin ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. Suomessa on melko tiukka henkilötietolaki. ORCID-tunniste on henkilötieto ja ORCID-tunnisteista koottu tietokanta on  henkilörekisteri. ORCID-tunnisteen luovuttaminen on henkilötiedon luovuttaminen ETA-alueen ulkopuolelle maahan, jossa lainsäädäntö ei takaa riittävää tietosuojan tasoa.

On jopa ehdotettu, että työntekijän olisi pakko ottaa ORCID-tunniste tai että työnantaja ottaisi ORCID-tunnisteen työntekijän puolesta. Lähtökohtana täytyy olla, että tutkija luo ORCID-tunnisteensa itse. Tutkijaa ei voi edellyttää rekisteröimään itselleen ORCID-tunnusta.

Tutkija voisi halutessaan antaa luvan kotiorganisaatiolleen lukea ja muokata tietoja ORCIDissa – tällöin tutkijan on tiedettävä, mihin tarkoituksiin ORCID-tunnistetta käytetään ja millä tavoin työnantaja voi muokata tietoja. Tutkijan on myös lupaa antaessaan tiedettävä, mille tahoille kotiorganisaatio luovuttaa tietoja. Tutkijan on voitava itse hallinnoida ORCIDin tietokantaan tallennettuja tietojaan, päättää niiden käyttöoikeuksista ja tunnistaa aiempia julkaisuja omikseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut asiassa aloitteellinen. Mihin sitten OKM tutkijarekisteriä tarvitsee? Yksittäisen tutkijan tuloksellisuutta ei liene tarpeen mitata OKM:ssä.  Yliopistoittain julkaisutiedot saadaan ilman ORCID-tunnustakin. Miten OKM yhdistää eri henkilötietoja (henkilötunnukset ja ORCID-tunnukset)? Vipusessa (http://vipunen.fi/fi-fi ) on paljon tietoa, mm. tutkijanuraportaille sijoitetut työntekijät henkilömäärittäin. Tarvitaanko ORCID-tunniste, jotta voitaisiin selvittää eri tutkijanuraportailla tuotetut julkaisut?

Tutkija on erilaisten tunnusten viidakossa:  ORCID, ResearcherID, ScopusID, ISNI… Esitteleekö tutkija tulevaisuudessa itsensä: olen tutkija n.n, tunnisteeni on 0000-0001-5532-9274? Jos ei numeroaan muista, voi sen laittaa rannekkeeseen tai tatuoida ihoonsa.

 

 

 


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
24.4.2015 10.17
Hanna-Mari Puuska
Raportin tekijöiltä...
Lähtökohtana tosiaankin tulee olla, että tutkija luo ORCID-tunnisteensa itse, eikä tutkijaa siihen työnantajan tai muun viranomaistahon puolesta velvoiteta. Paitsi että näin vältyttäisiin henkilötietolakiin ja tietojen luovittamiseen liittyviltä ongelmilta, tunnisteesta olisi tällöin tutkijalle aidosti hyötyä. Tulee toki myös hyväksyä se, että kaikki tutkijat eivät halua ottaa tunnistetta käyttöön.

Kuten koko ORCID-järjestelmän, myös OKM:n tilaamassa raportissa ehdotettavien toimenpiteiden tavoitteena on ensisijaisesti erilaisten järjestelmien yhteentoimivuuden ja tiedonsiirron sujuvoittaminen, ei niinkään tulosohjauksen näkökulma. Nykyisin eri tahoille kerättävien julkaisutietojen tuottamiseen kuluu merkittävästi sekä tutkijoiden, hallinnon että kirjastojen työtä ja samoja tietoja syötetään useaan eri järjestelmään. Jatkossa toivottavasti tätä työtä pystyttäisiin tietojensiirron automatisoinnilla vähentämään ja saada valtakunnalliselle tasolle kerättävät tiedot laajemmin hyödynnettäväksi - esimerkkinä tutkimushankkeiden raportointi rahoittajille. ORCID-tunniste toimisi tässä kehittämisessä yhtenä tärkeänä elementtinä.


terv. Hanna-Mari Puuska
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
(ORCID-selvityksen koordinaattori)