Blogi

Tieteentekijöiden liiton aktiivitoimijat kirjoittavat blogeja ajankohtaisista yliopisto- ja tutkimusasioista.
7.9.2017 10.05

Työhyvinvointi apurahakaudella

Elina Katainen

Tieteentekijöiden liitto on jo pitkään vaikuttanut apurahakaudella olevien tutkijoiden asemaan, niin sosiaali- ja työttömyysturvaan kuin yliopistojen ja tutkijoiden välisten, oikeuksia ja velvollisuuksia säätelevien sopimusten solmimiseen. Yhteistyökumppaneita ovat olleet taiteilijoiden ja tutkijoiden työryhmät ja etujärjestöt, samoin Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela.

Tieteentekijöiden liitto on 2000-luvun alkuvuosista vaikuttanut apurahakaudella olevien tutkijoiden asemaan, erityisesti sosiaali- ja työttömyysturvaan. Työtä tehtiin pitkään taiteilijoiden ja tutkijoiden sosiaaliturvaa ajavan TATUSOTU-työryhmän kanssa. Liitto osallistui Maatalousyrittäjän eläkelain valmisteluun sen kaikissa vaiheissa, muun muassa ministeriöiden työryhmissä yhtenä virallisista neuvottelijoista. Laki säätelee apurahalla työskentelevien tutkijoiden ja taiteilijoiden eläkkeitä. Liitto vaikutti lisäksi siihen, että apurahoja korotettiin eläkevakuutusta vastaavalla määrällä.

Varsinkin pitkään apurahan varassa työskenteleville tutkijoille eläkeuudistus oli hyödyllinen. Moni liiton jäsen teki ennen sitä jopa vuosikausia tutkimusta apurahoilla. Niinpä eläke on saattanut jäädä mitättömän pieneksi. Onkin ehdotettu, että tällaisissa tapauksissa ansioituneille tutkijoille myönnettäisiin valtion tutkijaeläke.

Liitto ja TATUSOTU-ryhmä olivat niin ikään mukana, kun työministeriö perusti keväällä 2007 taiteen- ja tieteentekijöiden erityiskysymyksiin perehtyneiden työvoimaneuvojien verkoston. Liiton asiantuntijat osallistuivat neuvojien kouluttamiseen. Tavoitteet kirjautuivat lisäksi työvoimatoimistoille annettuun ohjeistukseen, jonka mukaan tutkijat saattoivat työttömyysjakson aikana pitää yllä ammattitaitoaan ja käyttää aikaansa uusien apurahojen hakemiseen. Liitossa seurataan, millaista asiantuntemusta on maakuntien vastuulle siirtyvissä työvoimapalveluissa.

Liitto on myös vaatinut selkeitä pelisääntöjä yliopistojen ja apurahalla työskentelevien tutkijoiden välille. Nykykäytäntö onkin solmia sopimus yliopiston tarjoamista palveluista ja tutkijan velvollisuuksista.

Liitosta apurahakaudella olevat jäsenet saavat asiantuntevaa neuvontaa, ja verkkosivuilla on tietoa, muun muassa päivitetty opas Apurahatietoa tutkijalle. Englannin- ja ruotsinkieliset versiot tulevat sivuille syksyn aikana.

Myös Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela vaikuttaa apurahalla työskentelevien asemaan. Se on käynnistänyt tänä vuonna tutkijoiden ja taiteilijoiden työhyvinvointihankkeen. Hanke aloitettiin kyselyllä, jonka tuloksia hyödynnetään jatkossa. Kyselystä ilmeni, että työhyvinvointia lisäsivät oma motivaatio, innostava työn sisältö ja riittävän pitkä rahoitus. Ongelmia oli stressin hallinnassa ja itsensä johtamisessa. Apurahakaudella olevien tutkijoiden tilanne vaihtelee, ja moni tekee työtään ilman työyhteisöä. Tämän vastapainoksi toivottiin vertaistukea. Niinpä neljään yliopistokaupunkiin, Helsinkiin, Ouluun, Tampereelle ja Turkuun, perustettiin vertaisverkosto, joka tapaa muutaman kerran. Kokoontumisissa saatua tietoa käytetään työhyvinvoinnin edistämiseen.

Mela ja Tieteentekijöiden liitto järjestävät 4. lokakuuta apurahalla työskentelevien tutkijoiden työhyvinvointipäivän. Ohjelmaan voi tutustua ja päivään ilmoittautua Melan sivulla.

Päivän aikana aivoergonomiasta ja stressinhallinnasta puhuu Helsingin yliopistossa työskentelevä aivotutkija Minna Huotilainen ja työn mielekkyydestä työelämätutkija Elina Henttonen. Henttonen työskenteli aiemmin Aalto-yliopistossa, mutta lähti sieltä kilpailullisuutta korostavaan työkulttuuriin turhauduttuaan. Hän perusti kollegansa Kirsi LaPointen kanssa yrityksen, Valtaamon, jonka tavoite on edistää mielekästä työtä ja hyvää työelämää.


 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi