Blogi

Tieteentekijöiden liiton aktiivitoimijat kirjoittavat blogeja ajankohtaisista yliopisto- ja tutkimusasioista.
21.9.2017 12.31

Työnantaja, palkkaa tohtori!

Lotta Alhonnoro

Työnantaja, tarvitsetko kielitaitoista markkinointi-, viestintä- ja projektiosaajaa? Tutkija harjaantuu urallaan moneen. Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja, väitöskirjatutkija Lotta Alhonnoro vakuuttaa blogissa, että tätä osaamista kannattaa hyödyntää muuallakin kuin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. 

Haussa piinkova asiantuntija, myyntityön taitaja, kouliintunut itsensä johtaja ja viestintäosaaja, joka ei stressaannu pienestä ja puskee vaikka läpi harmaan kiven? Palkkaa tohtori!

Tohtori on alansa asiantuntija, mutta palataan siihen myöhemmin. Asiantuntijuus vain yksi näkökulma tutkijavuosien kartuttamaan osaamiseen. Substanssiosaamisen lisäksi väitöskirja on osoitus monista taidoista ja työnteon sitkeydestä, joille luulisi olevan huutava kysyntä työelämässä. Kuinka moni onnistuu myymään osaamisensa ja ajatuksensa valtavalle määrälle asiantuntijoita? Entä hankkinut rahoituksen oman työskentelynsä mahdollistamiseksi, ja johtanut usean vuoden mittaisen projektin maaliin? Tohtori yleensä on.

Suomessa on jatkuva pula myyntiosaamisesta. Kannattaisi kääntyä tohtoreiden puoleen. Päästäkseen väittelemään tutkija on joutunut myymään työnsä useille ihmisille lukuisia kertoja. Projektin alussa on pitänyt vakuutta yliopisto tai tutkimuslaitos hankkeen mielekkyydestä. Seuraavaksi rahoittajat.

Tutkijan rahoitus koostuu pienistä puroista markkinoilla, joilla on krooninen ylikysyntää. Usein vain kymmenisen prosenttia hakemuksista johtaa rahoituksen saamiseen. Lyhyimmät apurahakaudet voivat olla vain muutaman kuukauden mittaisia. Toimeentulonsa lisäksi rahaa voi tarvita aineiston hankkimiseen ja tutkimusvälineistöön, konferensseihin osallistumisesta ja eri yliopistoissa vierailemisista puhumattakaan. Teki tutkija mitä tahansa, tekeminen vaatii rahaa, ja tarve on osattava perustella niin, että rahahanat aukeavat. Myyntiosaamisen lisäksi stressinsietokyky on korkea.

Rahoittajien vakuuttamisen lisäksi projekti on saatava maaliin. Se vaatii itsensä johtamista: tavoitteiden asettamista, keskittymistä ja pitkäjänteistä työtä. Taitoja, jotka ovat tämän päivän asiantuntijatyön ytimessä, mutta joiden osaaminen ei ole itsestäänselvyys. Väitöskirja on osoitus useamman vuoden kestoisesta itsensä johtamisesta ja itsenäisestä työskentelystä. Sen valmistuminen edellyttää aina määrätietoista työskentelyä, kykyä uskoa itseensä ja osaamiseensa. Työnantaja, jos tarvitset itsensä johtajan, valitse tohtori.

Entä tarvitsetko viestintäosaajaa? Kirjoittaminen ja esiintyminen ovat tutkijan työn perusta. Kielitaito on hyvä, seminaarit, konferenssit ja yhteistyöhankkeet vievät tutkijoita ympäri maailmaa. Lisäksi opetetaan, käydään puhumassa ja keskustelemassa yleisötilaisuuksissa, ja osallistutaan eri tavoin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Vakuutuitko? Palataan vielä asiantuntemukseen. Uusien ratkaisujen löytäminen ei edellytä vain kysymyksiin vastaamista, vaan kykyä kysyä oikeita kysymyksiä. Tutkija on harjaantunut paitsi vastaamaan, myös kysymään ja kyseenalaistamaan. Tutkimuksen aikana tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan valintojaan löytääkseen parhaan mahdollisen tavan selittää maailmaa.

Kun tietoa on saatavilla enemmän kuin kukaan ehtii lukea, on entistä tärkeämpää erottaa jyvät akanoista - löytää se kaikkein oleellisin ja merkityksellinen tieto. Eipä ole haitaksi laaja-alaisesta ajattelustakaan, laajojen kokonaisuuksien hahmottamisesta ja niiden tarkastelusta monesta näkökulmasta.

Tutkija harjaantuu urallaan moneen. Tätä osaamista kannattaa hyödyntää muuallakin kuin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

 

 


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi

22.9.2017 10.46
kohta taas työtön
Mitähän biologi myisi?
Biotieteiden, etenkin ns. tuottamattomien alojen kuten ekologia ja limnologia, tohtorit eivät vaan oikein työllisty edes myyntihommiin yliopistojen ulkopuolella. Tai no, kesällä pääsee mansikoita myymään, jos on vielä riittävän nuori ja nätti. Yliopsitotkaan eivät halua meitä palkata, ellemme tuo palkkarahoja + 80% sivukuluja mukanamme. Haluavat meitä kyllä kiihtyvällä tahdilla kouluttaa.