Liiton lausunto Ihmistieteiden eettisen ennakkoarviointiohjeen uudistamisesta 19.12.2018

Liiton lausunto yliopistojen rahoitusmallista 17.12.2018

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi muuttamisesta (6.11.2018)


Eriävä mielipide Visio 2030 -työn Mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet -työryhmän loppuraporttiin (17.10.2018)

Liiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi 2019 (10.10.2018) Teema: Huippututkimuksen ja innovaatiotoiminnan lisäpanostukset, erityisesti panostus nuoriin tutkijoihin.


Liiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi 2019 (4.10.2018) Teema: Korkeakouluopetus ja tutkimus (luku 29.40). Miten varmistetaan koulutuksen ja tutkimuksen korkea laatu sekä osaavan työvoiman riittävyys?

Liiton lausunto yliopistolain muutoksista korkeakoulutusta koskien 3.9.2018


Liiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi muuttamisesta 13.8.2018


Liiton lausunto hallituksen genomilakiesityksestä 27.6.2018


Liiton lausunto korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain muuttamisesta 21.6.2018Liiton lausunto Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen organisaatiomuutoksesta 4/2018.