Tiedotteet

8.5.2014

Henkilöstön määrä vähenee yliopistoissa

Sivistystyönantajat on julkaissut yliopistoja koskevan tilastojulkaisun 2013.

Sen mukaan yliopistohenkilöstön määrä on viime vuonna vähentynyt 1,7 prosentilla. Opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä on vähentynyt eniten Aalto-yliopistossa (-5,2 %).  Muun henkilöstön osalta vähennystä on eniten Oulun (-8.2 %) ja Tampereen (-7,4 %) yliopistoissa. Sen sijaan Turun yliopistossa opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä on noussut viidellä prosentilla.  

Määräaikaisten määrä yliopistoissa on hieman vähentynyt edellisestä vuodesta, kun vakinaisten osuus on kasvanut 0,9 prosentilla.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön palkat ovat nousseet vuoden aikana 2,8 prosentilla. Muun henkilöstön ansiokehitys on parantunut 2,9 prosentilla.

Naisten ja miesten palkkaerot ovat edelleen suuret: opetus- ja tutkimushenkilöstössä naisten keskiansio oli 3629 euroa ja miesten 4008 euroa. Tämä selittyy pääosin sillä, että professoreista on edelleen valtaosa miehiä.

Muussa henkilöstössä palkkaero ei ole näin iso: keskiansio naisilla 3067 euroa ja miehillä 3264 euroa.  


Lisätietoja: Sivistan laatima yliopistojen tilastojulkaisu

http://www.sivistystyonantajat.fi/fi/liitetiedosto/tilastojulkaisu_2013_yliopistot_ja_harjoittelukoulut.pdf

 


Palaa otsikoihin