Tiedotteet

26.3.2018 10.42

KUTSU: Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanon verkkoaivoriihi avoinna 8.4.2018 saakka

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu korkeakouluyhteisön edustajia, tutkimuslaitoksissa työskenteleviä sekä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien toimijoita Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoon.

Lokakuussa 2017 julkistetun Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision ”Ehdotus Suomelle: Suomi 100+” mukaan Suomen menestymisen strategia on olla osaavin kansakunta: meidän on tähdättävä maailman parhaiten koulutettuun työvoimaan. Tavoitteena on, että vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Tämä edellyttää avointa koulutustarjontaa ja jatkuvaa oppimista, kansainvälistä verkostoitumista, laatua, vahvistuvaa vaikuttavuutta ja panostuksia TKI-toimintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt vision toimeenpanon ja tiekarttavalmistelun yhdessä korkeakoulujen henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kesken. Vision tiekarttaa valmistelee vuoden 2018 aikana viisi ryhmää, joiden teemat on johdettu vision tavoitteista. Ryhmät ovat: 1) Mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet; 2) Avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen; 3) Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta; 4) Digitalisaatio ja tekoäly korkeakoulujen muutoksen tukena sekä 5) Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt.  

 

Tervetuloa mukaan verkkoaivoriiheen

 

Nyt avoinna olevassa verkkoaivoriihessä on mahdollista työstää yhdessä keinoja ja kannusteita vision tavoitteisiin pääsemiseksi. Vastaathan verkkoaivoriiheen 8.4.2018 mennessä oheisen linkin kautta: www.fountainpark.fi/visio2030

 

Vaikuta vision toimeenpanoon!


Palaa otsikoihin