Tiedotteet

27.1.2017 13.21

Liiton kanta ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä opiskelijavalinnoissa

Pääkohtia Tieteentekijöiden liiton lausunnosta Valmiina valintoihin – Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

  • Tieteentekijöiden liitto ei kannata opiskelijavalintajärjestelmän järeää kokonaisuudistusta
  • valintakokeista päättäminen kuuluu yliopistojen autonomian piiriin
  • mahdollisen uudistuksen seurausvaikutukset täytyy kartoittaa paremmin
  • ylioppilastutkintoa kannattaa kehittää, mutta väylät myös muuta kautta opiskelemaan pääsylle täytyy säilyttää
  • pelkkä todistusvalinta voi johtaa väärien valintojen takia keskeyttämisten lisääntymiseen
  • joillekin aloille todistusvalinta sopii ja onkin jo käytössä
  • valintakokeita voidaan kehittää esimerkiksi kokeella, jossa hakija valmistautuu opiskelemalla ennakkoon tutkimus- tai oppikirja-artikkelin mittaisen tieteenalalle ominaisen tekstin ja soveltaa sen käsitteitä ja näkökulmia vasta valintakokeessa esiteltävään aineistoon. Näin ennakkovalmistautuminen ei ole kohtuuttoman raskas, mutta hakija saa tietoa tieteenalan sisällöstä ja valitsija käsityksen hänen motivaatiostaan ja kyvystään käsitellä tieteenalalle ominaisia ongelmia.


Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi lausuntoa ylioppilastutkinnon hyödyntämisestä korkeakoulujen valintamenettelyissä pohtineen työryhmän raportista ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä. Lausuntojen määräaika oli 27.1.2017.     


Palaa otsikoihin