Tiedotteet

14.2.2014

Liiton lausunto uudesta akatemialaista: Tieteen autonomia tulee turvata

Tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseen kuuluu myös Suomen Akatemiaa koskevan lain muuttaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lakiesitysluonnokseen lausuntoa mm. Tieteentekijöiden liitolta.

Lakiluonnoksessa esitetään, että jatkossa tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat ja Akatemian pääjohtaja eivät olisi enää Akatemian hallituksen jäseniä. Tieteentekijöiden liiton mielestä tieteen autonomian turvaamiseksi tieteellisten toimikuntien puheenjohtajien tulee edelleen olla Akatemian hallituksen äänivaltaisia jäseniä.

Liiton mielestä lakiluonnoksesta ei käy kovin hyvin selville strategisen tutkimuksen neuvoston ja Akatemian hallituksen välinen yhteys. Käytännössä strategisen tutkimuksen neuvostolla olisi Valtioneuvoston kanslian ohjauksessa lähes yhtä itsenäinen asema kuin Akatemian hallituksella. Voi siis kysyä, onko kahden näin vahvan rinnakkaisen organisaation luominen perusteltua.

Tieteentekijöiden liitto haluaa herättää keskustelua myös siitä, onko valtioneuvosto "oikea isäntä" Strategisen tutkimuksen neuvostolle. Muiden Pohjoismaiden hallitukset eivät pyri tunkeutumaan tutkimusta koskevaan päätöksentekoon. Suomessakin eduskunta isäntäorganisaationa hälventäisi tutkimuksen poliittiseen ohjaukseen liittyviä pelkoja.

Strategisen tutkimuksen rahoitus otetaan valtion tutkimuslaitosten, Suomen Akatemian ja Tekesin rahoituksesta. Tieteentekijöiden liiton mielestä tämä luo epävarmuutta tutkimuslaitosten rahoitukseen ja voi johtaa irtisanomisiin ja ainakin pätkätöiden lisääntymiseen.  

Liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta (14.2.2014) (pdf) (1.2 MB)


Palaa otsikoihin