Tiedotteet

7.3.2014 12.26

Liitto kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta

Liitto keskittyi lausunnossaan tulevaisuusselonteon lukuihin 6 ja 7.

Tieteentekijöiden liitto on samaa mieltä tulevaisuusselonteossa korostetusta osaamisen merkityksestä. Suomi pienenä kansakuntana pärjää vain korkealla osaamisella ja laadukkaalla koulutuksella. Kaikille täytyy tulevaisuudessakin taata tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen. Luova ongelmanratkaisutaito, vuorovaikutustaidot ja uudet kommunikaatiovälineet ovat tärkeitä kaikilla koulutusasteilla.

Kuuleminen oli 6.3.2014.

Liiton lausunto valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta (4.3.2014)


Palaa otsikoihin