Tiedotteet

21.11.2014

Liitto kuultavana yliopistoindeksin puolittamisesta

Tieteentekijöiden liitto oli 21.11.2014 eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana yliopistolain väliaikaisesta muuttamisesta. Lainmuutos koskee yliopistoindeksin puolittamista vuodeksi 2015.

Hallituksen esityksen perustelutekstissä arvioidaan, että indeksin leikkaus ei vaaranna "toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä". Liiton mielestä juuri tämä rahoitus ratkaisee hyvin usein sen, miten tieteellisen toiminnan laajuutta voidaan ennakoida. "Koska kaksi kolmasosaa yliopistojen menoista on henkilöstömenoja, indeksin puolituksella on suoria henkilöstövaikutuksia", todetaan liiton lausunnossa.

Liitto on samaa mieltä tutkimus- ja innovaationeuvoston tekemän indeksilinjauksen kanssa: yliopistoindeksi toteutetaan vastaisuudessa täysmääräisesti. Tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaraportti "Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015-2020" hyväksyttiin marraskuun alussa.

Lausunto yliopistoindeksin puolituksesta 21.11.2014

 


Palaa otsikoihin