Tiedotteet

21.5.2014

Liitto sivistysvaliokunnan kuultavana Akatemialain muuttamisesta

Laki Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta on paraikaa eduskuntakäsittelyssä. Sivistysvaliokunta on kuullut asiasta monia asiantuntijatahoja.

Tieteentekijöiden liiton edustajana valiokunnan kuultavana oli varapuheenjohtaja Ulla Aatsinki keskiviikkona 21.5.2014.

Merkittävin muutos uudessa laissa on Strategisen tutkimuksen neuvoston perustaminen Suomen Akatemian yhteyteen. Strateginen tutkimusrahoitus kasvattaa entisestään kilpaillun rahoituksen osuutta. Liitto katsoo, että strategisen tutkimuksen luonne "hallituksen tutkimuksena" aiheuttaa huolta tieteen vapaudesta.

Kuten jo aiemmassa Akatemialaista antamassaan lausunnossa Tieteentekijöiden liitto korostaa sitä, että tieteen autonomian turvaamiseksi Akatemian hallitukseen nimittävien jäsenten tulee olla tieteellisesti ansioituneita ja Akatemian hallituksen riippumattomuus on säilytettävä. "Rahoitettavista teemoista pitäisi päättää sellaisten tahojen, joilla on tieteellisiä ansioita ja jotka pystyvät parhaiten ennakoimaan tulevaisuuden haasteita", todetaan Tieteentekijöiden liiton lausunnossa.

Lausunto sivistysvaliokunnalle Akatemialain muuttamisesta (21.5.2014) (pdf) (1.3 MB)

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 5.5. mennessä ehdokkaita Strategisen tutkimuksen neuvoston jäseniksi. Tätä pyydettiin myös Tieteentekijöiden liitolta. Neuvosto nimetään, kun eduskunta on hyväksynyt uuden Akatemialain.      


Palaa otsikoihin