Tiedotteet

4.11.2014

Pakko periä opiskelijamaksuja kavahduttaa yliopiston opettajia

TIEDOTE 4.11.2014

HETI JULKAISTAVISSA

 

Pakko periä opiskelijamaksuja kavahduttaa yliopiston opettajia

 

Maan hallituksen tahto pakottaa korkeakoulut perimään vähintään 4 000 euron lukuvuosimaksuja EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta ihmetyttää yliopistojen opettajia ja tutkijoita edustavia liittoja. Tieteentekijöiden liitto ja Yliopistojen opetusalan liitto YLL muistuttavat, että vuosina 2010-2014 järjestetty maksukokeilu ei tuottanut taloudellista voittoa, mutta lisäsi byrokratiaa ja epätasa-arvoa. 

- On täysin väärä lähtökohta pakottaa yliopistot perimään maksuja, jotka vahingoittavat niiden kansainvälistymistä. Suomalaisten yliopistojen kotikansainvälistyminen on äärimmäisen tärkeää tutkintojen laadun kannalta, Tieteentekijöiden liitto ja YLL huomauttavat.

Liitot muistuttavat maan hallituksen itse toteavan esityksensä perusteluissa, että ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän vähenemisellä voi olla kielteisiä vaikutuksia joidenkin suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymiselle. 

- Esitys opiskelijamaksujen perimisestä on myös osoitus kovin tempoilevasta korkeakoulupolitiikasta. Yliopistojen rahoitusmalli on juuri uusittu ja siinä yliopistoja on määrä palkita kansainvälisten opiskelijoiden suorittamista tutkinnoista.    

Tällä hetkellä kolme neljästä ulkomaalaisesta opiskelijasta tulee Suomeen EU/ETA-alueen ulkopuolelta. Tämän määrän romahduttamisen ei pitäisi olla suomalaisen koulutuksen intresseissä. Esitys maksuista karsii tulijoita erityisesti kaikkein köyhimmistä EU/ETA-alueen ulkopuolisista maista. Heidän karsimiseensa johtavat toimenpiteet eivät ainakaan paranna Suomen mainetta koulutuksellisesti tasa-arvoisena maana.

Liittojen mielestä yliopistojen tulisikin nyt ennen kaikkea voimakkaasti kehittää kansainvälisiä maisteriohjelmia ja vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden vuorovaikutusta suomalaisten opiskelijoiden ja yhteiskunnan kanssa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän väheneminen tekisi joistakin yliopistoille eniten kansainvälisyyttä tuovista ohjelmista jatkossa ”kannattamattomia”.

Hallituksen esityksessä ohitetaan tuoreet selvitykset ulkomaalaisten opiskelijoiden merkityksestä kansantaloudelle. Eri Euroopan maissa tehtyjen selvitysten mukaan ulkomaalaiset opiskelijat hyödyttävät selvästi kansantaloutta, vaikka heidän opiskeluaan tuettaisiinkin julkisin varoin. Hyöty kertyy maahan jäävien ja työllistyvien opiskelijoiden verotuloista sekä heidän suomalaisille yrityksille tuomastaan osaamisesta. 

- Ajatus kehitysyhteistyövarojen käyttämisestä kansainvälisten opiskelijoiden apurahoihin on ala-arvoinen yritys leikata kehitysyhteistyön määrärahoja. Globaali vastuuntunto on maan hallitukselta pahan kerran hukassa, liitot toteavat.

Esityksen ainoina valopilkkuina liitot pitävät stipendijärjestelmää sekä ajatusta verohelpotusten tarjoamisesta opiskelujen jälkeen Suomeen työllistyville.

 

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi (Tieteentekijöiden liitto), 0400 309 005;

puheenjohtaja Seppo Sainio (Yliopistojen opetusalan liitto YLL), 040 86 55 479


Palaa otsikoihin