Tiedotteet 2017

2.12.2017

Yliopistoista Suomen parhaita työpaikkoja!

 TIEDOTE 2.12.2017

 

Yliopistoista Suomen parhaita työpaikkoja!

 

50-vuotias Tieteentekijöiden liitto haluaa tehdä yliopistoista Suomen parhaita työpaikkoja.

Tieteentekijöiden liitto kiittelee, että opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla valmistellun Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 yhtenä keskeisenä tavoitteena on tehdä korkeakouluista Suomen parhaita työpaikkoja. Sitä mekin haluamme!

Tienviittoja vision jatkotoimiksi haettiin tällä viikolla korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon päiviltä Kuopiosta. On hyvä, ettei yliopistolain ja ammattikorkeakoululain yhdistävää korkeakoululakia ryhdytty valmistelemaan kiireisellä aikataululla, kun vireillä olevien merkittävien lakimuutosten vaikutuksistakaan ei ole vielä tietoa. Tieteentekijöiden liitto on vaikuttanut keskusteluun monin tavoin. 

OKM:n johto kertoi korkeakoulujohdon päivillä, että henkilöstö on mukana korkeakouluvision jatkovalmistelua tekevissä työryhmissä. Yhden työryhmän nimenä on Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt.

Tieteentekijöiden liitto haluaa olla vahvasti mukana korkeakouluvision jatkotyössä sekä tekemässä yliopistoista Suomen parhaita työpaikkoja. Esitämme muutamia tieteentekijöiden kannalta keskeisiä keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi.

 

Tieteentekijöille turvatummat työpaikat

Yliopistoissa työskentelevistä Tieteentekijöiden liiton jäsenistä on 58 % määräaikaisissa työsuhteissa. Tämä on aivan liikaa. Pätkärahoituksen ei tarvitse tarkoittaa pätkätyösuhteita. Liitto ottaa kaikissa keskusteluissa yliopistojohdon kanssa esille sen, miten tieteentekijöiden työsuhteita voitaisiin enemmän vakinaistaa tai vähintään määräaikaisuuksien kestoa pidentää. Alle vuoden mittaiset pätkät eivät kuulu Suomen parhaisiin työpaikkoihin.

- Tieteentekijöiden liiton ajamien tavoitteiden mukaisesti määräaikaisuusasiat on nostettu nyt myös entistä vahvemmin työehtosopimusneuvottelujen pöytään, toiminnanjohtaja Johanna Moisio kertoo.

 

Henkilöstö vahvemmin mukaan päätöksentekoon

Tieteentekijöiden liitto on aina puolustanut yliopistojen autonomiaa sekä edellyttänyt, että henkilöstö on mukana keskeisissä hallintoelimissä. Yliopistojen itsehallintoon kuuluu, että merkittävää päätösvaltaa ei saa siirtää yliopistoyhteisön ja sen omien toimielinten ulottumattomiin. Tämä tulee ottaa huomioon myös Tampere3:n hallinnossa ja rehtorivalinnoissa.

- Erityisesti isoissa muutostilanteissa on tärkeää, että päätökset tehdään asianmukaisissa toimielimissä yliopistolakia ja yliopiston itsehallintoa kunnioittaen. Näin yliopistoyhteisö voi sitoutua päätöksiin. Olennaista myös on, että muutos perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön eikä ennakoi mahdollisia tulevia lakeja, toteaa liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen.


Työhyvinvointi johtamisen keskiöön

Uusimman jäsenkyselymme mukaan tutkijoista ja opettajista 46 % koki työstressiä joko paljon tai erittäin paljon. Liiton jäsenkyselyjen pitkä aikasarja osoittaa, että varsinkin tutkijoiden kohdalla työn kuormittavuus on lisääntynyt. Uupuneet tieteentekijät eivät voi tehdä huipputiedettä ja kouluttaa maan tarvitsemia uusia osaajia. Työhyvinvoinnin pitää olla johtamisen fokuksessa yliopistojen joka tasolla.

 

Palkkaus on merkki arvostuksesta

Palkka on paitsi konkreettinen elämänlaatuun vaikuttava asia myös keskeinen keino viestiä työn arvostuksesta. Arvostaako yliopistotyönantaja työtä, jota tehdään tiedon lisäämiseksi, uusien osaajien kouluttamiseksi, innovaatioiden perustaksi sekä koko yhteiskunnan parhaaksi? Pohjoismaisissa palkkavertailuissa suomalaiset nuoremmat tutkijat ovat peränpitäjiä. Mikäli maan hallituksen lupaus pitää, koulutukseen kohdistuneet rahoitusleikkaukset on tehty. Nyt tarvitaan työrauhaa, jonka yliopistotyönantaja saa panostamalla yliopistolaisten palkkakehitykseen. Yliopistoväki on kantanut kortensa kekoon!  

 

 

Tieteentekijöiden liiton syysliittokokous oli koolla lauantaina Helsingissä. Liitto täytti tänä vuonna 50 vuotta. Juhlavuoden teemana oli Tutkitun tiedon puolesta.

 

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Petri Koikkalainen, 050 544 7442;

toiminnanjohtaja Johanna Moisio, 0400 874 135

 

 

 


Palaa otsikoihin