Tiedotteet

26.1.2018 12.43

Tieteentekijät ja aktiivimalliin kohdistuva mielenilmaus 2.2.

Tieteentekijöiden liitto pitää 2.2.2018 järjestettävää aktiivimalliin kohdistuvaa mielenilmausta perusteltuna ja kannustaa jäsenistöään osallistumaan siihen (Tieteentekijöiden liiton kannanotto 16.1.2017).


Kukin akavalainen liitto tekee itse päätöksen osallistumisestaan. Akavalaisista liitoista mukana ovat myös Akavan Erityisalat, Insinööriliitto sekä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

 

Tieteentekijöiden liitto suosittelee, että jäsenyhdistysten jäsenet osallistuvat oman harkintansa mukaan mielenilmaukseen. Liitto ei kuitenkaan pyri mielenilmauksella yliopistotyön rutiinien katkaisemiseen tai opiskelun keskeytymiseen. Kokonaistyöajassa olevien osallistuminen on helpoimmin järjesteltävissä. Toimistotyöaikaa tekevät voivat käyttää mielenilmaukseen esimerkiksi liukumia tai ruokatuntia. Jos osallistuu mielenilmaukseen työajalla, ei työnantaja ole velvollinen maksamaan palkkaa tältä ajalta. Myöskään liiton hallitus ei ole tehnyt päätöksiä mahdollisten ansiomenetysten korvaamisesta. 

 

Tieteentekijöiden liiton neuvottelu- ja järjestölliset voimavarat keskitetään lähiaikoina työehtosopimusneuvotteluihin, jotka ovat ratkaisevassa vaiheessa. Aktiivimallia vastaan suunnattu mielenilmaus on erillinen TES-prosessista, eikä se suuntaudu työnantajaa vastaan. JUKOn luottamusmiehet valvovat työpaikalla työrauhaa. He eivät osallistu mielenilmaukseen 2.2.2018.

 

Akava vaatii, että aktiivimallia on täsmennettävä pikaisesti. Keskusjärjestö edellyttää, että aktiivimallin korjaukset ja soveltamista koskevat säädökset tehdään nopeasti, eikä työttömyysturvaan suunniteltua toista uudistusta toteuteta. Akavan hallitus oli koolla keskiviikkona (24.1.)


Palaa otsikoihin