Tiedotteet

28.1.2019

Tieteentekijöiden liiton hallituksen kokous 25.1.2019

 • Merkitsi tiedoksi selvityksen Akava-yhteisön kokouksista. Hallitukselle oli toimitettu tiivistelmä Akavan hallituksen 22.1. kokouksen päätöksistä. Seuraavassa Akavan hallituksen kokouksessa on käsittelyssä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma, johon liitto esittää täsmennystä.

 • Merkitsi tiedoksi selvityksen yliopisto- ja tutkimuslaitossektorin ajankohtaisista asioista sekä neuvottelutilanteesta. Liiton lakimies kertoi määräaikaisuustyöryhmän työn etenemisestä. Todettiin myös tilanne järjestövalmiuden kehittämisessä.

 • Totesi hallituksen ja toimiston päätehtävät vuonna 2019: toimintastrategian luominen, sääntöuudistus, vaalivaikuttaminen, TES-neuvottelukierrokselle valmistautuminen.

 • Keskusteli liiton sääntömuutosluonnoksesta. Esitys toimitetaan yhdistyksille kommenteille helmikuun ajaksi. Hallitus käsittelee asiaa seuraavan kerran maaliskuun kokouksessa ja päättää liittokokoukselle päätettäväksi lähetettävästä versiosta.

 • Päätti liiton tietosuoja- ja tietoturvapolitiikasta.

 • Päätti periaatteista yhdistysten avustuksille vuonna 2019.

 • Päätti Akavan ansiomerkkien hakemisesta.

 • Päätti, että vuoden 2018 työryhmät jatkavat siihen saakka, kun uudessa toimintastrategiassa linjataan uusista työryhmistä. Nuorempien tutkijoiden työryhmän puheenjohtajaksi valittiin liiton varapuheenjohtaja Mikko Jakonen, opetus- ja tutkijanuratyöryhmän puheenjohtajaksi Jarkko Toikkanen. Kirjastotyöryhmän kokoonpanosta päätettiin esityksen mukaisesti.

 • Valitsi Professorit ja Tieteentekijät -yhteistyötoimikuntaan liiton edustajiksi puheenjohtaja Maija S. Peltolan ja varapuheenjohtaja Tero Karjalaisen.

 • Acatiimin toimitusneuvostossa jatkaa Mikko Jakonen, ja liiton toiseksi edustajaksi valittiin Rolle Alho. Toiminnanjohtajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus. Päätoimittaja toimii toimitusneuvoston sihteerinä.

 • Valitsi Akavan liittokokoukseen liiton edustajiksi Maija S. Peltolan ja Tero Karjalaisen.  


Palaa otsikoihin