Tiedotteet

28.9.2018 16.07

Tieteentekijöiden liiton hallitus 28.9.2018

  • Päätti hyväksyä yliopistojen palkkausjärjestelmäuudistusta koskevan neuvottelutuloksen.
  • Keskusteli työsopimuslakia koskevista muutosehdotuksista. Liiton kanta on, että työsopimuslakia ei pidä uudistaa yrityksen tai työpaikan koon perusteella. Liitto tukee Akavan kantaa siinä, että sama lainsäädäntö tulee olla käytössä kaikille työntekijöille. Liiton jäsenet voivat osallistua mahdollisiin irtisanomissuojan heikennyksiä vastustaviin toimiin työaikajoustojen puitteissa. Liiton hallitus palaa tarvittaessa asiaan uudelleen.
  • Tarkasteli liiton korkeakoulu- ja tiedepoliittista strategiapaperia ja ehdotti muutoksia siihen.
  • Keskusteli liiton sääntöuudistuksesta.
  • Pohti sähköiseen jäsenkorttiin siirtymistä ja etujen kilpailuttamista.
  • Tarkasteli Opettajien työttömyyskassan hallituksen tilannetta.

Palaa otsikoihin