Tiedotteet

26.11.2016 13.46

Tieteentekijöiden liiton puheenjohtajana jatkaa Petri Koikkalainen: Tutkimuksen ja opetuksen yhteys tekee yliopiston

TIEDOTE 26.11.2016

HETI JULKAISTAVISSA

 

 

Tieteentekijöiden liiton puheenjohtajana jatkaa Petri Koikkalainen:

Tutkimuksen ja opetuksen yhteys tekee yliopiston

 

Tieteentekijöiden liiton liittokokous on valinnut yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Petri Koikkalaisen jatkamaan liiton puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden 2017-2018. Koikkalainen on valtio-opin yliopistonlehtori Lapin yliopistossa. Hän on toiminut liiton puheenjohtajana vuodesta 2015.

Puheenjohtaja Koikkalainen pitää huolestuttavina ehdotuksia korkeakoulujen työnjaon muuttamisesta ja   yliopistojen jakamisesta tutkimusyliopistoiksi ja opetusyliopistoiksi.

-          Tutkimuksen ja opetuksen yhteys tulee säilyttää – se tekee yliopiston. Siellä, missä yliopistotasoista koulutusta on, eikä sitä ole Suomeen rakennettu liikaa, on tätä yhteyttä vaalittava ja kehitettävä.

Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Vesa Vihriälä esittivät elokuussa valtiovarainministeriölle luovuttamassaan muistiossa, että korkeakoulujen työnjakoa muutettaisiin niin, että pääosa korkeakouluista keskittyisi kandidaatti- ja maisteritason koulutukseen ja tekisi tutkimusta vain hyvin rajatuilla alueilla. Suppea joukko laaja-alaisia tutkimusyliopistoja huolehtisi jatkokoulutuksesta ja perustutkimuksesta. Ekonomistit katsoivat, että perusratkaisuja tästä voitaisiin tehdä jo vuoden 2017 kehysriiheen mennessä.

-          Tieteentekijöiden liitto ei ole vastustamassa kehittämisajatuksia tai yhteistyömalleja, mutta isoista korkeakoulukentän muutoksista tulee keskustella avoimin kortein. Avoimuutta tarvitaan lisää myös duaalimallin tulevaisuuden pohdintaan sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön laajentamiseen. 

Puheenjohtaja Koikkalainen katsoo, että vaikka monet ratkaisut syntyvät paikallisesti, pitäisi tärkeitä periaatteita määritellä myös valtakunnallisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilöstövaikutukset muutostilanteissa ja yliopistoissa annettavan opetuksen tavoitteet ja taso. 

 

Lauantaina Helsingissä koolla olleessa liittokokouksessa valittiin varapuheenjohtajiksi apulaisprofessori Maija S. Peltola Turun yliopistosta ja väitöskirjatutkija Lotta Alhonnoro Vaasan yliopistosta.

Tieteentekijöiden liitto täyttää ensi vuonna 50 vuotta.

 

LISÄTIETOJA:

puheenjohtaja Petri Koikkalainen, 050 544 7442

 


Palaa otsikoihin