Tiedotteet

1.12.2014

Tieteentekijöiden liiton toiminnan painopisteet 2015

Tieteentekijöiden liiton syysliittokokous 29.11. päätti liiton toimintasuunnitelmasta vuodelle 2015.

Toiminnan painopisteet:

 

  • ajaa yliopistojen rahoitukseen ja henkilöstön asemaan liittyviä tavoitteitaan maan hallitusohjelmaan

  • vastustaa henkilöstön vähentämistä rakenteellisilla toimilla

  • kehittää ennustettavampaa tutkijanuraa

  • painottaa väitöskirjantekijöiden olevan ammattitutkijoita

  • parantaa apurahalla työskentelevien tutkijoiden asemaa

  • lisää englanninkielistä tiedotusta ja tukee kansainvälisten tutkijoiden verkoston toimintaa

  • vaatii yliopistonlehtoreille 30 prosenttia työajasta tutkimukseen

  • edistää korkeasti koulutettujen työllistymistä

  • seuraa tutkijakoulu-uudistuksen edistymistä eri yliopistoissa

    

   Tieteentekijöiden liitto vaikuttaa suoraan päättäjiin ja muihin toimijoihin vuoden keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi ei ainoastaan jäsenistön etuja puolustaen vaan myös jäsenistölle oikeudenmukaisuutta vaatien. Vaalivuonna Tieteentekijöiden liitto ajaa yliopistojen rahoitukseen ja henkilöstön asemaan liittyviä tavoitteitaan maan hallitusohjelmaan.

   Liitto puolustaa jäsenistöään yliopistoissa siten, että henkilöstö ei kuormitu liikaa kasvavien opetus- ja ohjausvaatimusten takia. Liitto vastustaa opiskelijamäärien kasvattamista ja opiskeluaikojen nopeuttamista, jos opetusresursseja ei lisätä tarvetta vastaavasti.

   Liitto vastustaa henkilöstön vähentämistä irtisanomisilla ja määräaikaisten palvelussuhteiden päättämisillä rakenneuudistusten yhteydessä. Liitto vaatii pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelua, jotta henkilöstön vähentämiseltä yhteistoimintaneuvotteluilla vältyttäisiin.

   Yliopistojen tutkijanuramallit toimivat huonosti. Neliportainen uramalli ei takaa tutkijanuran ennustettavuutta. Liiton edustaja uudessa tutkijanuratyöryhmässä ajaa ennustettavampaa tutkijanuraa ja tuo esiin liiton näkemykset tutkijanurien kehittämiseksi.

   Liitto selvittää tohtoriohjelmiin palkattujen ja niissä apurahalla työskentelevien nuorempien tutkijoiden asemaa ja vaikuttaa havaittuihin epäkohtiin.

   Kansainvälistyminen näkyy yhä enemmän liiton tehtäväkentässä. Liitto osallistuu kansainvälisten järjestöjen toimintaan, tukee maahanmuuttajajäseniään, kehittää englanninkielistä tiedotustaan ja kansainvälisen verkostonsa toimintaa.

   Yliopistojen ulkopuolella olevien jäsenten edunvalvontaan kiinnitetään jatkossa enemmän huomioita.

   Muut toimintavuoden keskeisimmät asiat pohjautuvat liiton strategiaan. Niitä ovat vaikuttaminen yliopistoihin hyvänä työyhteisönä ja akateemisen vapauden puolustaminen, tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen pyrkiminen, perusteettomien määräaikaisuuksien poistaminen, määräaikaisten aseman parantaminen, opetuksen arvostuksen lisääminen, opetuspainotteisissa tehtävissä toimivien jäsenten tutkimukselle varatun ajan kasvattaminen, jäsenistön urakehitysmalleihin vaikuttaminen ja palkkauksen parantaminen.

   Liiton vaikutusvoiman kasvattaminen jäsenrekrytoinnilla, jäsenpitoa parantamalla ja uusia vaikutustapoja edelleen kehittämällä on niin ikään toimintavuoden keskeinen teema.

   Korkeasti koulutettuja on yhä enemmän työttöminä, mikä näkyy myös liiton jäsenistön työttömyysluvuissa. Korkeasti koulutettujen työllistymiseen liittyvät asiat nostetaan toimintavuonna esiin.

   Liiton strategia uudistetaan toimintavuoden aikana.

    


Palaa otsikoihin