Tiedotteet

7.12.2016 14.12

Tieteentekijöiden liiton toiminnan painopisteet vuonna 2017

Tieteentekijöiden liiton syysliittokokous hyväksyi vuoden 2017 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman painopisteissä tulevat esille liiton strategian valinnat: jäsenten liitto, liitto edunvalvojana ja järjestökentässä ja liitto yliopisto- ja koulutuspolitiikan vaikuttajana.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

 • puolustaa, tukee ja auttaa muutosten paineissa ja pulassa olevia jäseniään
  • vastustaa henkilöstön vähennyksiä ja työehtojen heikennyksiä
  • vaatii opetuspainotteisissa tehtävissä oleville 30 prosenttia työajasta tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen
  • tuo esiin työttömien jäsenten osaamista ja kehittää työllistymistä tukevia palveluja
  •  edistää ennustettavampaa ja houkuttelevampaa tutkijanuraa
  •  vaatii henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien parantamista muutostilanteissa, kuten profiloinneissa ja koulutusvastuiden uudelleenjakamisissa, korkeakoulujen yhdistymisissä ja liikkeenluovutuksissa
 • tuo esille liiton 50-vuotisjuhlavuonna monipuolista jäsenkuntaa, eri alojen osaajia ja tutkitun tiedon merkitystä esittelemällä 50 tieteentekijää
 • tarjoaa tutkijoille, opettajille ja asiantuntijoille tieteenalarajat ylittävää yhteisöllisyyttä
 • korostaa tutkimuksen itseohjautuvuutta ja vastustaa tutkimuksen sisällöllistä poliittista ohjausta
 • vaatii yliopistolain muuttamista henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi

Palaa otsikoihin