Tiedotteet

28.11.2014

Tieteentekijöiden uusi puheenjohtaja Petri Koikkalainen: Tieteellinen kilpajuoksu on tieteenteon este

TIEDOTE 29.11.2014

HETI JULKAISTAVISSA

 

Tieteentekijöiden liiton uusi puheenjohtaja Petri Koikkalainen:

Tieteellinen kilpajuoksu on tieteenteon este

  

Tieteentekijöiden liitto valitsi liittokokouksessaan lauantaina akatemiatutkija Petri Koikkalaisen liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2015-2016. Koikkalainen haluaa korostaa tutkijayhteisön ääntä tiedepolitiikassa. 

- Tiedepoliittinen vaikuttaminen on entisestään korostunut, koska tuloskriteerit, mittaaminen ja erilaiset kehittämishankkeet määrittävät yhä enemmän tieteen tekemisen ehtoja. 

Tieteentekijöiden liitto valitsee vuosittain tieteenteon esteen.  Tänä vuonna tieteenteon esteeksi valittiin tieteellinen kilpajuoksu. Liiton mielestä hakemustehtailussa on menty jo liiallisuuksiin. Esimerkiksi Suomen Akatemian rahoitushaussa hylkäys voi tulla noin 90 prosentille hakijoista. Todella päteviä tutkijoita ja laadukkaita hakemuksia jää ”rannalle”. Hakemusten laadintaan käytettävä työaika lasketaan kuukausissa, hankkeita varten on koottu tutkijaryhmiä ja verkostoja, jotka mahdollisesti eivät koskaan pääse ”töihin”.

- Tieteentekijöiden liitto ei sinänsä vastusta kilpailua – se on aina kuulunut tieteeseen. Mutta on todella turhauttavaa, kun ”hakemustehtailuun” käytetty aika ja energia eivät ole enää missään järkevässä suhteessa tuloksiin. Nyt pitäisi vakavasti arvioida, onko jo tultu pisteeseen, jolloin tieteellinen kilpajuoksu kuluttaa enemmän kuin tuottaa, Koikkalainen linjaa.

Kilpaillun tutkimusrahoituksen osuus on viime aikoina kasvanut perusrahoituksen kustannuksella – se osuus on jo 56 %. Budjetissa päätettiin siirtää 50 miljoonaa euroa yliopistoilta Suomen Akatemialle. Yliopistoissa tehdään paraikaa hakemuksia tähän ns. profilointirahaan. Hakemustehtailu on siis levinnyt yliopisto- ja laitostasoille. Uusiksi rahoitusinstrumenteiksi ovat tulleet myös strateginen tutkimusraha sekä valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitysraha. 

Tieteentekijöiden liitto edellyttää hallitusohjelmatavoitteissaan, että julkisen kilpaillun rahan osuutta ei saa enää kasvattaa suhteessa yliopistojen perusrahoitukseen. Rahoitusta on myös suunnattava pitempikestoiseen tutkimukseen.  

Tieteentekijöiden liiton uusi puheenjohtaja Petri Koikkalainen (43) on yhteiskuntatieteiden tohtori ja valtio-opin yliopistonlehtori Lapin yliopistossa. Tällä hetkellä hän työskentelee akatemiatutkijana.

Lauantaina Helsingissä koolla olleessa liittokokouksessa varapuheenjohtajiksi valittiin yliopistonlehtori Terhi Ainiala ja tutkija Jussi Vauhkonen. Ainiala on suomen kielen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa ja Vauhkonen toimii tällä hetkellä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan historiankirjoittajana.  


LISÄTIETOJA:

akatemiatutkija (puheenjohtaja 1.1.2015 alkaen) Petri Koikkalainen, 050 544 7442;

viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen, 040 5622 965 


 


Palaa otsikoihin