Tiedotteet

19.8.2015 12.39

Vuoden tieteentekijä -ehdokkaat 2015

Tieteentekijöiden liitto valitsee vuosittain Vuoden tieteentekijän. Ohessa esittelyt neljästä ehdokkaasta. Liiton hallitus päättää kenestä tulee Vuoden tieteentekijä. Nimitys julkistetaan liiton seminaarissa lokakuussa.

Juhana Aunesluoma (synt. 1967)

Juhana Aunesluoma- D.Phil., dosentti, tutkimusjohtaja, poliittinen historia, Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen verkosto

- vierailijaprofessori Minnesotan yliopisto (2015-17)


Juhana Aunesluoma valmistui valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta 1993 ja filosofian tohtoriksi (D. Phil.) Oxfordin yliopistosta 1998. Vuosina 2001–2009 hän työskenteli poliittisen historian yliopistonlehtorina, ja vuoden 2010 alusta hän on johtanut Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan sijoitettua Eurooppa-tutkimuksen verkostoa. Ennen yliopistotehtäviään Aunesluoma toimi lyhyen aikaa myös tutkijana Tekniikan Akateemisissa sekä Nokia Oyj:ssä. Lukuvuosina 2015–2017 hän toimii vierailijaprofessorina Minnesotan yliopistossa (The Government of Finland and David and Nancy Speer Professor in Finnish Studies).

Aunesluoma on ollut yliopiston kollegion jäsenenä, tiedekuntaneuvostossa ja laitosneuvostossa, ja vuosina 2009–2013 Helsingin yliopiston hallituksen jäsenenä.

Aunesluoma on ollut Ylioppilastutkintolautakunnan jäsen (historian ja yhteiskuntaopin jaoksen pj) ja vuosina 2014-2015 Suomen Lontoon tiede- ja kulttuuri-instituutin hallituksen puheenjohtaja. Tiedeyhteisön luottamustehtävistä mainittakoon Suomen Eurooppa-tutkimuksen seuran puheenjohtajuus. 

Juhana Aunesluoman tutkimusteemat ovat yhteiskunnallisesti relevantteja ja ajankohtaisia. Keskeisiä aiheita ovat olleet geopolitiikan, turvallisuuden ja taloudellisten instituutioiden väliset suhteet kansainvälisessä politiikassa ja Suomen ulkopoliittisessa päätöksenteossa. Parhaillaan hän tutkii tutkimusryhmänsä kanssa kylmän sodan päättymistä ja Euroopan uuden poliittisen ja taloudellisen järjestyksen syntymistä 1990-luvun vaihteessa. Uutena tutkimusteemana hänellä on poliittisten identiteettien muutos Euroopan lähihistoriassa.

Hän on kysytty asiantuntija mediassa erityisesti Euroopan unionia koskevissa kysymyksissä. Juhana Aunesluoma on tuottanut suomalaiseen julkiseen keskusteluun ajankohtaiskommentteja, mm. blogissa, Facebookissa ja Twitterissä. Hänen näkemyksillään on kantavuutta myös maamme rajojen ulkopuolella, sillä hän kommentoi säännöllisesti myös ulkomaiselle yleisölle perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa.

Blogi: http://blogs.helsinki.fi/jauneslu/

Mari K. Niemi (synt. 1974)

Mari K Niemi- VTT, poliittinen historia, erikoistutkija, Eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto

- vieraileva tutkija, Strathclyden yliopisto, Glasgow (2013-16)


Mari K. Niemi väitteli poliittisesta historiasta viime vuonna (väitöskirja Kaksi tietä huipulle. Media ja puoluejohtajuus Suomessa naisten noususta populismin aaltoon).  Otteeltaan monitieteisissä tutkimuksissaan Niemi on käsitellyt poliittista johtajuutta ja puoluejohtajavalintoja, median ja politiikan suhdetta, populismia ja poliittista kampanjointia sekä yhteiskunnallisen keskustelun ehtoja. Meneillään oleva tutkimus: Election Campaigns as Signification Struggles. The History of Finnish Post-War Election Campaigning. (Emil Aaltonen Foundation) ja The Mediation of Expertise. The Functions of Expert Opinion in News Journalism. (Helsingin Sanomat Foundation).

Mari K. Niemellä on lukuisia referee-artikkeleita, jotka käsittelevät mm. naisten taivalta puoluejohtajiksi, populismin ja median suhdetta, puoluejohtajavaihdoksia ja digitaalisen viestinnän merkitystä poliitikkojen uralla. Lisäksi hän on kirjoittanut tutkimusaiheistaan useita kirjan lukuja. Niemi on myös toimittanut useita tiedettä popularisoivia, yhteiskunnallista keskustelua herättäneitä kirjoja. Populaarimpia lehtiartikkeleita, kirja-arvioita ja alakerta-kirjoituksia on ilmestynyt mm. Kanavassa, Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa.

Niemi on pitänyt luentojen lisäksi poliittista johtajuutta käsitteleviä englanninkielisiä erikoiskursseja Turun ja Tampereen yliopistoissa. Kansainvälisten konferenssien lisäksi Niemi on ollut kutsuttuna esitelmöitsijänä mm. Tsekin parlamentissa ja Unkarin journalistiklubilla.

Mari K. Niemi on esimerkki uudenlaisesta tutkijatyypistä, joka ei kaihda ottaa osaa ajankohtaiseen poliittiseen keskusteluun. Mari on hyvin aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä ja vaikuttaja, ja hän on verkottunut laajasti myös akateemisen maailman ulkopuolelle niin Suomessa kuin Isossa-Britanniassa. Hän kirjoittaa Ylämaan kettu -blogia Suomen Kuvalehteen, ja on aiemmin toiminut Yle Radio 1 Ykkösaamun radiokolumnistina ja on Turun Sanomien vakiokolumnistina. Mari on kysytty politiikan kommentaattori, joka on analysoinut suomalaista politiikkaa niin kotimaisille kuin kansainvälisille medioille, ja on toiminut useita kertoja Ruotsissa SVT:n suomenkielisten uutisten vaaliasiantuntijana. Viime vuosina hän on kommentoinut Skotlannin ja Ison-Britannian vaaleja suomalaiselle medialle. 

Omat verkkosivut: www.marikniemi.com

Vappu Sunnari (synt. 1952)

Vappu Sunnari- kasvatustieteen tohtori, dosentti

- yliopistonlehtori, nais- ja sukupuolentutkimus, Oulun yliopisto


Vappu Sunnari väitteli kasvatustieteen tohtoriksi Oulun yliopistossa vuonna 1997. Hän on toiminut sukupuolentutkimuksen yliassistentin ja yliopistonlehtorin tehtävissä Oulun yliopistossa vuodesta 1998 lähtien ja tämän ohella Luulajan yliopistoon nimitettynä kasvatustieteen professorina vaiheessa, jolloin sukupuolentutkimus -oppiaineen tulevaisuus oli vaakalaudalla Oulun yliopistossa. Sunnari toimii mm. sosiaali- ja terveysministeriön nimeämänä edustajana Barentsin alueen yhteistyöprojektissa ja sen ohjausryhmässä ”Children and Youth at Risk in Barents Region” (CYAR) sekä UNESCO-verkoston Gender Equality and Women’s Empowerment jäsenenä.

Sunnari on ansioitunut tutkimusryhmän vetäjänä ja nuorten tutkijoiden ohjaajana sen lisäksi, että hän on luotsannut oppiainetta sen ainoana vakituisena opettajana. Vuodesta 1998 lähtien hän on yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa kehittänyt kansainvälistä ja monitieteistä tutkimusta, moniammatillista koulutusta ja yhteistyöverkostoa väkivallan ehkäisemisen, välittävän vuorovaikutuksen ja sukupuolten tasa-arvon aloilla.

Tutkimusryhmään kuuluu tällä hetkellä 15 jäsentä. Näistä yhdeksän on tohtorikoulutettavia, joiden pääohjaajana Sunnari toimii. Väitöskirjoja on valmistunut kolme, ja ryhmässä on kaksi post doc -tutkijaa. Oppiaineen ainoana työsuhteessa työskentelevänä henkilönä Sunnari on sinnikkäästi rakentanut ja ylläpitänyt monitieteistä sukupuolentutkimuksen tutkimusryhmää ja sen omaleimaista profiilia. Hän on ollut keskeinen henkilö neuvoteltaessa alan roolista Oulun yliopistossa, opettanut perus- ja aineopintoja sekä metodologiaopintoja tutkimusvaiheen opiskelijoille, jotta alalle saataisiin koulutettua asiantuntijoita ja tutkijoita.

Sunnari on johtanut noin 20 tutkimus- ja kehitysprojektia, mm. kahta Suomen Akatemian hanketta, seitsemää EU:n Daphne-ohjelman projektia, sekä yhtä EU:n puiteohjelmaprojektia, NordForskin projektia ja Opetushallituksen projektia.

Omat verkkosivut: http://www.oulu.fi/wgs/node/16200

Saara Särmä (synt. 1975)

sarma04_JR- YTT, kansainvälinen politiikka

- feministi, taiteilija ja tutkija. Työskentelee apurahalla.

 
Saara Särmä on Tampereen yliopistosta väitellyt (2014) kansainvälisen politiikan tutkija ja kollaasitaiteilija. Särmä tutki väitöskirjassaan Junk Feminism and Nuclear Wannabes – Collaging Parodies of Iran and North Korea feministisen tutkimussuuntauksen kautta naurun roolia maailmanpolitiikassa ja erityisesti läntisiä jokapäiväisiä käsityksiä ”ydinasetyrkyiksi” kutsutuista Iranista ja Pohjois-Koreasta. Materiaaleinaan Särmä käytti netissä ja sosiaalisessa mediassa levitettyjä pilakuvia.

Saara Särmän tutkimusaloja ovat feministinen teoria, maskuliinisuudet ja feminiinisyydet kansainvälisessä politiikassa, visuaalisuus, taiteesta ammentavat metodologiat, nauru ja huumori maailmanpolitiikassa, internetparodiat ja meemit.

Congrats, you have an all-male panel! on Saara Särmän hanke, joka on saavuttanut runsaasti julkisuutta valtakunnan medioiden ja sosiaalisen median lisäksi kansainvälisestikin (mm. Huffington Post, Daily Telegraph, BBC, Guardian). Kyseessä on nettisivu, johon Särmä kerää kuvia paneeleista, seminaareista, toimituskunnista ja muista vastaavista akateemisista ja ammatillisista yhteyksistä, joissa osallistujina on vain miehiä. Kuvia on ympäri maailmaa ja niitä tulee sivulle jatkuvasti lisää.

Congrats, you have an all-male panel! -projekti esimerkki siitä, kuinka yliopiston kolmas eli yhteiskunnallinen tehtävä voi sisältää myös kriittisiä ulottuvuuksia, jotka pyrkivät tekemään näkyviksi yhteiskunnallisia valtarakenteita – myös akateemisen yhteisön omissa käytännöissä.

Congrats, you have an all-male panel! on myös osa Saara Särmän ja Rosa Meriläisen Feministinen ajatushautomo Hatun Naiset esiin! -projektia, jolle Koneen Säätiö on myöntänyt apurahan. Hatun verkkosivut: www.hautomohattu.fi 

Omat verkkosivut: huippumisukka.fi


**************
Aiemmat Vuoden tieteentekijät

IN ENGLISH > Academic of the Year candidates 2015


Palaa otsikoihin