Tiedotteet

9.6.2014

Yliopisto- ja tiedepoliittiset hallitusohjelmatavoitteet

Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto ovat laatineet yhteiset yliopisto- ja tiedepoliittiset tavoitteet vuoden 2015 vaalein jälkeiseen hallitusohjelmaan.


Tutkimus ja opetus tukevat ja luovat uutta kasvua ja Suomen menestystä. Niiden tulee olla maan seuraavan hallituksen ohjelman painopisteitä.


Yliopistoille ennustettava, pitkäjänteinen rahoitus

 • Yliopistoindeksin jatkuva leikkaaminen tulee lopettaa – on syytä palata noudattamaan yliopistolakia.
 • Perustutkimuksen osuutta tutkimuksen rahoituksessa on vahvistettava.

 • Julkisen rahoituksen kilpailtua osuutta ei saa enää kasvattaa suhteessa perusrahoitukseen.

 • Rahoitusta on suunnattava pitempikestoiseen tutkimukseen.

 • Opiskelijoiden vastuu omasta oppimisestaan on avainasemassa opintoaikojen lyhentämisessä.

 • Tieteelliseen tutkimustoimintaan tehtävien lahjoitusten verovähennysoikeuden yläraja on poistettava.

 • Verovapaan apurahan ylärajaa tulee nostaa.


 Henkilöstö tekee tuloksen

 • Tutkijaura koostuu liiaksi lyhyistä määräaikaisuuksista – yliopistoissa on panostettava ennustettavampiin tutkijanuriin.
 • Professorien tutkimuskaudet ovat edellytys tieteen korkealle tasolle.


Korkeakoulujen yhteistyö

 • Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään itsenäisinä duaalimallin pohjalta; tieteellinen tutkimus ja tutkijankoulutus kuuluvat vain yliopistoihin.
 • Rakenteellisesta kehittämisestä mahdollisesti vapautuvat voimavarat jätetään yliopistojen käyttöön.


Professorit ja Tieteentekijät Hallitusohjelmatavoitteet2015 (pdf) (451.4 KB)Palaa otsikoihin