Uutisia

2.10.2018

Aarresaari-verkoston uraseurannat käynnissä

Uraseurannoilla kerätään tietoa valmistuneiden maisterien ja tohtorien työllistymisestä ja työelämän osaamistarpeista.

Yliopistot seuraavat valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain valtakunnallista uraseurantaa. Uraseurantakyselyt lähetetään maistereille viisi vuotta ja tohtoreille kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.  

Syksyn 2018 uraseurannat käynnistyvät lokakuussa ja niiden kohderyhmänä ovat vuonna 2013 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneet sekä vuonna 2015 tohtorin tutkinnon suorittaneet.

Valmistuneita tullaan lähestymään loppusyksyn aikana joko tekstiviestillä tai kirjeitse. Oman yliopistonsa alumnirekisteriin yhteystietonsa jättäneitä voidaan lisäksi lähestyä sähköpostitse. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella.

Lisätietoja: Aarresaari-verkoston tiedote


Palaa otsikoihin